moneyRekordowe dofinansowanie, w wysokości ponad 59 mln zł, przyznano na budowę dróg w Suwałkach z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski o dofinansowanie dotyczyły trzech inwestycji – przebudowy ulicy Sejneńskiej i budowy zupełnie nowych dróg: przebicia ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami, przebiciem ulicy Leśnej do ulicy Utrata oraz budowy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej.

We wtorek (18 lipca) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Dzięki dofinansowaniu inwestycje drogowe ruszą już niedługo, ponieważ, w oczekiwaniu na decyzję Zarządu, Suwałki ogłosiły stosowne przetargi, które można będzie teraz rozstrzygnąć. Prace budowlane zakończą się jesienią 2018 r. To największe do tej pory inwestycje drogowe w Suwałkach, planowane z tak dużym rozmachem.

- Miasto Suwałki wykazywało zawsze dużą aktywność dotycząca pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje. Tym razem pobiliśmy można powiedzieć swego rodzaju rekord. Nie pamiętam by tak duże środki finansowe trafiły do Suwałk z dofinansowania w ramach dostępnych środków Unii Europejskiej - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dofinansowanie wyniesie ponad 35,5 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami).

Projekt obejmuje dwa zadania:
Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej usytuowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku o długości ok. 1922 m, tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki.

Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (dł. 1.512,72m) wraz z budową tunelu pod linią kolejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece Czarna Hańcza, rozbudowa ulicy Utrata na odcinku od ul. Staniszewskiego do ul. Mereckiego oraz budowa odcinka ulicy Staniszewskiego (łącznik do Płociczna).

Nowa droga klasy G, wybudowana w ramach projektu i po wybudowaniu pozostałych odcinków tzw. „Trasy wschodniej” będzie stanowiła część docelowego przebiegu DW nr 655 w granicach miasta Suwałki.

Roboty budowlane: 41 462 698,42 zł

Dofinansowanie wynosi również ponad 13,2 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata).

Projekt polega na przebudowie fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego oraz budowie nowego odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata, w docelowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki.

Projekt obejmuje:
– przebudowę ul. Leśnej od ul. gen. Mieczysława Mackiewicza leżącej w pobliżu ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego o długości 770,42 m;
– budowę nowego odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata o długości 453,19 m;
– przebudowę ul. Utrata o długości 512,83 m.

Roboty budowlane: 17 845 640,06 zł

Ostatnia kwota dofinansowanie to około 10,3 mln zł na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej).

Inwestycja dotyczy budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655, od ul. Generała Kazimierza Pułaskiego do ul. Północnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Północną.

Projekt dotyczy budowy nowego odcinka drogi o długości ok. 2,2 km, który będzie stanowił dojazd do osiedla mieszkaniowego Kamena oraz Fabryki Mebli Forte. Poprawi komunikację wschodniej części miasta z drogą krajową nr 8 i w przyszłości z węzłem „Suwałki Północ” w ciągu drogi ekspresowej S61. Umożliwi wyprowadzenie ruchu ciężarowego ze wschodniej części miasta z pominięciem centrum bezpośrednio na drogę krajową nr 8, a w przyszłości na drogę ekspresową S61.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.