Najnowszy, 7. Raport PIN to przegląd wyników europejskich badań w trzech obszarach bezpieczeństwa drogowego. Opierając się na poprzednich raportach, dokument przedstawia statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych i rannych z ostatnich lat oraz szacuje koszt społeczny wypadków. Koncentruje się także na bezpieczeństwie przewozu towarów i pasażerów, wskazując, że państwa członkowskie powinny zwrócić uwagę na ruch pojazdów ciężarowych. W końcu podkreśla różnicę w liczbie ofiar śmiertelnych wypadków wśród kobiet i mężczyzn.

Raport PIN porównuje wyniki 31 krajów (27 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Serbii i Izraela), co służy identyfikacji najistotniejszych problemów i promocji najlepszych praktyk. Prace te od 2006 roku koordynuje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, w odpowiedzi na cel wyznaczony w 2001 roku przez Unię Europejską dotyczący zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych pomiędzy 2001 a 2010 rokiem. Głównym zadaniem było stworzenie mechanizmu oceny wyników osiąganych przez kraje członkowskie w dziedzinie redukcji zagrożeń występujących na drogach. Dane do porównań, a także komentarze do zebranych wyników wysyłane są do Brukseli przez krajowych ekspertów. W przypadku Polski jest to  Instytut Transportu Samochodowego.

Raporty powstają nadal, ponieważ Unia Europejska ponowiła swoje zobowiązanie do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez ustalenie nowego celu - zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych o kolejne 50% do roku 2020 w porównaniu do 2010.

W ubiegłym roku w wyniku wypadków drogowych w 31 analizowanych krajach zginęło około 27700 osób. Kolejnych 313 tysięcy zostało poważnie lub lekko rannych. Oznacza to, że odnotowano w Europie o 2661 (9%) mniej śmiertelnych ofiar wypadków drogowych niż w 2011. Kwota zaoszczędzona dzięki tej redukcji to około 5 mld euro.

Po rozczarowujących statystykach z 2011 roku (jedynie 2-proc. spadek liczby ofiar), rok 2012 przyniósł pożądany efekt, gdyż 27 z 31 monitorowanych przez Program PIN państw odnotowało spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Najlepsze wyniki osiągnęły Malta i Cypr, a następnie Izrael i Dania. Większą śmiertelność odnotowano natomiast w Szwajcarii, Luksemburgu, Litwie i Rumunii. Zaobserwowany spadek to jednak wciąż za mało, aby w całej UE osiągnąć założony do 2020 roku cel. Zdaniem autorów raportu, ważne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wciąż nie zostały wdrożone lub są w fazie opracowywania.

Śmiertelne ofiary wypadków z udziałem ciężarówek i autobusów

W 2011 roku w UE aż 4254 osoby straciły życie w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych, 3999 z samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony oraz 722 z autobusami czy trolejbusami. Łącznie w tych trzech grupach odnotowano 29% ogólnej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

Od 2011 roku śmiertelność w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych i autobusów zmniejszyła się nieco więcej niż w ogólnej liczbie wypadków drogowych (spadek o 6% oraz 6,4% w porównaniu z 5,7%). Co ważne, duży odsetek ofiar takich wypadków to osoby, które nie są ani kierowcami ani pasażerami tych dużych pojazdów.

Autorzy raportu zwracają więc uwagę na stosowanie ukierunkowanych środków bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zmniejszenia liczby tej grupy ofiar wypadków. Należą do nich m.in. nowe ratujące życie technologie,  ścisłe egzekwowanie przepisów i szkolenia zwłaszcza dla tych użytkowników dróg, dla których prowadzenie pojazdów to część pracy zawodowej.

Męski problem – rola płci w zakresie bezpieczeństwa drogowego

Kobiety stanowią 51% populacji w Unii Europejskiej. Jednak w ogólnej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych odnotowuje się tylko 24-procentowy udział kobiet, który niewiele zmienił się od 2001 roku.  Aż 76% osób zabitych na drogach w 2011 roku (23200) to mężczyźni (7200 zgonów wśród kobiet). Mężczyźni giną najczęściej jako kierowcy i motocykliści, a kobiety jako piesi i pasażerowie samochodów. Ponadto, mężczyźni częściej uczestniczą w kolizjach, a także wykazują większą skłonność do zachowań ryzykownych.

Publikacji raportu towarzyszyła 7. Konferencja Programu PIN, która odbyła się 17 czerwca w Brukseli. Podsumowano na niej dwa pierwsze lata realizacji programu, które ogólnie uznano za pomyślne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

Sytuacja Polski w ostatnich dwóch latach uległa tylko nieznacznej poprawie. W 2011 roku liczba ofiar śmiertelnych w naszym kraju wzrosła o 7,2% (w stosunku do poprzedniego roku), ale już w 2012 roku spadła o 14,8%. W latach 2010-2012 Polska zredukowała liczbę ofiar śmiertelnych o 9%, a więc nieco poniżej średniej unijnej.

Porównanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2010-2012 (%)

Podczas konferencji doroczną nagrodę PIN za wyjątkowe osiągnięcia na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymał Minister Sprawiedliwości Danii. W ciągu ostatnich 2 lat Dania zredukowała liczbę zabitych na drogach o 31% i jest na najlepszej drodze do osiągnięcia nowego celu Unii Europejskiej przed 2020 rokiem.

Źródło: Raport PIN, ITS

Tł. oprac. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.