edroga043Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wnioskuje do ministra infrastruktury i budownictwa o bezpłatną obwodnicę dla miasta w ramach budowanego właśnie odcinka autostrady A1 Częstochowa-Pyrzowice. Apeluje do częstochowian oraz mieszkańców okolicznych gmin, żeby wsparli tę akcję.

Częstochowa to bardzo ważne miasto dla układu komunikacyjnego południa Polski, napisał prezydent w liście do ministra Andrzeja Adamczyka i do wiadomości GDDKiA. Przez wiele lat borykaliśmy się z tego powodu z licznymi problemami, które są związane przede wszystkim z ogromnym natężeniem ruchu. Dlatego bardzo się cieszymy z budowy w naszym rejonie autostrady A1. Wierzymy, że znacząco odciąży ona nasze miasto. Wierzymy, że jej budowa przyniesie wielkie korzyści zarówno kierowcom przejeżdżającym przez Częstochowę, jak i nam, mieszkańcom. Wraz z okolicznymi gminami tworzymy ponad ćwierćmilionową aglomerację, która – mimo dużych inwestycji prowadzonych w ostatnich latach - ciągle boryka się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu.

Z nadzieją obserwujemy postępy prac przy budowie autostrady. Nasz niepokój budzi jednak fakt, że do tej pory nie wiemy, czy częstochowski odcinek autostrady będzie bezpłatny. Prosimy o wprowadzenie takiego rozwiązania. Pobór opłat zagrozi zakorkowaniem Częstochowy. Utrudni również życie mieszkańcom terenów podmiejskich, którzy korzystają z dróg krajowych w dojeździe do Częstochowy.

Obwodnice dużych miast w Polsce są bezpłatne, co powinno dotyczyć również Częstochowy - trzynastego co do wielkości miasta w Polsce. Liczymy, że będziemy potraktowani na tych samych prawach. Wprowadzenie opłat byłoby po prostu niesprawiedliwe i krzywdzące dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Dodajmy, że zarówno mieszkańcy, jak i samorząd starają się o bezpłatną obwodnicę już od 2011 roku.

Prezydent miasta, licząc na pozytywną dla miasta i całego subregionu częstochowskiego odpowiedź, zachęca wszystkich, dla których kwestia bezpłatnej obwodnicy Częstochowy jest istotna, aby przyłączyli się do tego apelu.

Źródło: UM Częstochowa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.