contentmap_plugin

edroga283Po przyjęciu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, 2 października 2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę S14. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły jednak całkowitą wartość zadania o 264 mln zł. Średni koszt kilometra Zachodniej Obwodnicy Łodzi, określony w szacunkach GDDKiA, wyniósł ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości byłoby to już ponad 72 mln zł za kilometr.  

- Zachodnia Obwodnica Łodzi to ważne wyzwanie i istotna dla mieszkańców regionu inwestycja. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz jak najszybszego skierowania jej do realizacji. Decyzja o unieważnieniu dotychczasowego przetargu, w którym oferty znacząco przekroczyły wartość kosztorysową tego zadania była niełatwa, ale konieczna. Skupiamy się na tym, aby nowy przetarg został wkrótce ogłoszony – powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Na podstawie analizy oraz wymaganych standardów projektowania, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało, że zadanie, do realizacji którego zostali zaproszeni oferenci w ramach przetargu, jest przewymiarowane. Konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian:
- skorygowanie niwelety drogi, co będzie skutkowało zoptymalizowaniem rozdziału mas ziemnych,
- zmiana konstrukcji nawierzchni (przy zachowaniu okresu trwałości), wzmocnień i posadowienia fundamentów obiektów inżynierskich,
- zmiana sposobu wzmocnienia podłoża,
- ujednolicenie konstrukcji obiektów inżynierskich,
- analiza zasadności realizacji wszystkich zakładanych wcześniej węzłów.

Za kwotę, którą należałoby dołożyć do realizacji Zachodniej Obwodnicy Łodzi można byłoby zbudować dużą obwodnicę (np. Kołbieli czy Niemodlina) bądź kilka mniejszych (np. Zatora, Nowego Sącza, Chełmca, Myśliny i Łochowa).

Dlatego przetarg na realizację Zachodniej Obwodnicy Łodzi został unieważniony. Natychmiast po uprawomocnieniu się tej decyzji, na realizację S14 zostanie ogłoszony nowy przetarg w systemie „optymalizuj i buduj”. Podpisanie umowy na realizację będzie możliwe na początku 2018 roku. Oddanie trasy do użytku jest planowane na 2021 rok.

Tymczasem samorządowcy województwa łódzkiego apelują o jak najszybszą realizację inwestycji. List do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, podpisali przedstawiciele powiatu zgierskiego i pabianickiego oraz marszałek Witold Stępień i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

- Samorządowcy reprezentujący miasto Łódź oraz powiat zgierski i pabianicki działają w żywotnym interesie ich mieszkańców. Budowa S14 ma niebagatelne znaczenie jeśli mówimy o obecnych warunkach życia, w tym ochronie zdrowia, środowisku, a także rozwoju gospodarczym wymienionych obszarów. Ta droga mogłaby przyczynić się do rozwoju całego regionu, zwłaszcza jego zachodniej strony – powiedział marszałek Witold Stępień.

W piśmie skierowanym do ministerstwa samorządowcy piszą, iż „dokończenie tej trasy ma istotne znaczenie dla miast województwa łódzkiego, które zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem obciążenia ruchem dróg krajowych. Budowa drogi pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Zgierz oraz Łódź, która należy do najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Dotychczas zrealizowane autostrady A1, A2 i droga ekspresowa S8 wokół stolicy województwa nie rozwiązują w pełni problemów komunikacyjnych aglomeracji".

Samorządowcy, wymieniając powody, dla których zachodnia obwodnica powinna powstać, wyrażają wątpliwość, czy ponowne przystąpienie do prac projektowych (w tym uzyskiwanie wszystkich decyzji i pozwoleń) przyniesie oczekiwane oszczędności.

Źródło: MIB, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Komentarze  
h
0 #1 h 2017-04-24 20:54
"Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły jednak całkowitą wartość zadania o 264 mln zł. "

Kłamstwo nr.1.Przekroczyły ale o 150 mln zł

"Średni koszt kilometra Zachodniej Obwodnicy Łodzi, określony w szacunkach GDDKiA, wyniósł ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości byłoby to już ponad 72 mln zł za kilometr"

Kłamstwo nr.2.Średni koszt 1 km wyniósł w odniesieniu do najniższej oferty złożonej w przetargu 55mln zł brutto.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.