contentmap_plugin

budowa 0528 marca dwa odcinki S61, stanowiące obwodnicę Łomży, zostały skierowane do przetargu. To kolejne odcinki międzynarodowej trasy Via Baltica (łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą) objęte postępowaniem przetargowym.

W ubiegłym miesiącu GDDKiA ogłosiła przetargi na wykonanie 34,5 km drogi ekspresowej S61 od węzła „Kolno” do  obwodnicy Stawisk i od obwodnicy Stawisk do Szczuczyna. Na finiszu są już przetargi na drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna (6,5 km) i odcinek Suwałki - Budzisko (24,2 km).

Tym samym na Podlasiu wyłaniani są wykonawcy blisko 65 km drogi ekspresowej S61. A to nie koniec, bo szykowane są jeszcze dwa przetargi na odcinki Ostrów Mazowiecka - „Śniadowo” i „Śniadowo” - „Łomża Południe”, które ostatecznie domkną podlaską i mazowiecką część S61.

Skierowane ostatnio do przetargu odcinki S61 to fragmenty: od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” (7,17 km) oraz od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno” (12,99 km). Trasa ominie miasto od północy i zachodu. W ciągu obwodnicy powstanie m.in. najdłuższy (1200 m) most w województwie podlaskim - nad doliną Narwi.

Odcinek 3 - węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) - węzeł „Łomża  Zachód’ (bez węzła)

Łączna długość - 7,17 km kategorii S, przebieg nowym śladem i dodatkowo budowa 8,9 km DK nr 63 w kategorii GP. W sumie 15 obiektów inżynierskich, z czego 6 na DK 63; 1 przepust z funkcją przejścia dla zwierząt.

Odcinek 4 - węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) - węzeł „Kolno” (bez węzła)

Łączna długość - 12,99 km kat. S, przebieg nowym śladem; 3 węzły: „Łomża  Zachód”, „Nowogród’, „Łomża Północ” (przywrócony do projektu ze względu na oczekiwania społeczne); najdłuższy most w województwie podlaskim nad doliną Narwi. W sumie 20 obiektów inżynierskich, z czego 4 na DK nr 64 oraz 13 przepustów służących za przejścia dla zwierząt Dodatkowo, w ramach zadania wybudowanych zostanie 6,9 km DK 64 w kat. GP.

Podstawowe dane techniczne wspólne dla obu odcinków:
- Przekrój drogi - 2 x 2
- Szerokość pasów ruchu - 3,5 m
- Szerokość pasów awaryjnych - 2,5 m
- Szerokość pasa dzielącego - 5 m
- Nawierzchnia - beton cementowy (na drodze ekspresowej), pozostałe drogi o nawierzchni asfaltowej
- Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, oprócz kryterium ceny, stosowane będą także kryteria jakościowe:  właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, zagospodarowanie gruntu rodzimego i termin realizacji kontraktu.

Lata realizacji: 2017-2021

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (minimalnie 31 miesięcy).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.