contentmap_plugin

edroga630Trwa rozbiórka starego mostu w Żninie w ciągu ul. Dworcowej. Budowa nowej, szerszej i bezpieczniejszej przeprawy to jeden z najważniejszych elementów modernizacji 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka. Inwestycja warta 47 mln zł jest finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Prace na moście rozpoczęły się w styczniu. W pierwszej kolejności niezbędne było przeniesienie kabli teletechnicznych. Jednocześnie prowadzone były roboty przy przebudowie kanalizacji, która jest dostosowywana do nowego przekroju drogi i mostu. Drogowcy wymienili też grunt w miejscu nowych przyczółków. W połowie lutego na starą przeprawę wjechał ciężki sprzęt i rozpoczął rozbiórkę m.in. nawierzchni, kap chodnikowych, płyt i przyczółków.

W marcu planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie nowej konstrukcji żelbetowej. W pierwszej kolejności drogowcy wbiją w grunt pale, na których posadowione zostaną przyczółki. Na nich oprze się jednoprzęsłowa płyta mostu z dwoma pasami ruchu. Będzie ona szersza i bezpieczniejsza od dotychczasowej - wyposażona zostanie w chodnik oraz ścieżkę rowerowa po południowej stronie. Jezdnie i ciągi pieszo-rowerowe rozdzielą bariery energochłonne. Most zostanie oświetlony i wyposażony w kanalizację, pojawią się też trwałe kamienne krawężniki. Zaplanowano również umocnienie brzegów Gąsawki.

Firma Eurovia przygotowuje się też do wznowienia większych prac przy przebudowie odcinka pomiędzy Żninem i Damasławkiem. W miesiącach zimowych wykonywane były tylko prace przy przepustach. Wraz ze wzrostem temperatury kontynuowane będą roboty przy układaniu warstw bitumicznych, a następnie przebudowa kolejnych odcinków ważnej drogi. Zakończenie głównych robót budowlanych planowane jest na wrzesień.

Do czasu zakończenia budowy mostu w Żninie funkcjonują objazdy. Ruch lokalny prowadzony jest przez centrum Żnina. Natomiast ciężarówki kierowane są na inne drogi wojewódzkie i krajowe (przez Łabiszyn i Szubin). Organizacja ruchu została uzgodniona m.in. z policją i Urzędem Miejskim w Żninie. Na wniosek mieszkańców dopuszczono też tymczasową możliwość korzystania przez ruch lokalny z odcinka ul. Dworcowej od Mickiewicza do ul. Spokojnej.

W oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego tylko w zeszłym roku rozpoczęła się modernizacja pięciu dróg wojewódzkich o długości 100 kilometrów. Poza drogą ze Żnina do granicy województwa (nr 251), w przebudowie są też odcinki tras: ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), z Brześcia do Kowala (nr 265), z Lipna do granicy województwa (nr 559), z Tucholi do Świecia (nr 240).

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.