IMG1831Jak poprawić wydajność projektów infrastrukturalnych dzięki BIM? Odpowiedź m.in. na to pytanie próbowali znaleźć uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Autodesk Day 2015 – BIM dla Infrastruktury. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli branżowych firm, zarówno kadra zarządzająca, jak i inżynierowie.

Głównym punktem agendy, cieszącym się dużym zainteresowaniem uczestników, były prezentacje dotyczące przykładów wykorzystania oraz korzyści wynikających z BIM, a także panel dyskusyjny o rozwoju branży infrastrukturalnej w oparciu o BIM. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieli się zagraniczni goście – Darius Šimkūnas z litewskiej firmy JSC Kelprojektas oraz Cristian Otter z firmy Geonius z Holandii. Na konkretnych realizacjach pokazali, jak szybciej, taniej i efektywniej można tworzyć i zarządzać projektami inżynierskimi. Wyzwania, jakie stoją przed polskimi inżynierami, przedstawił Krzysztof Jamrozik z biura projektowego EKKOM Sp. z o.o. Jednym z istotnym elementów, na które zwrócono uwagę w obszarze dalszego rozwoju BIM w Polsce, była powszechna edukacja oraz legislacja. Eksperci byli zgodni, że wzorem krajów Unii Europejskiej, Polska powinna przyjąć dyrektywę unijną zalecającą stosowanie BIM w zamówieniach publicznych.

 IMG1844 IMG1850 IMG1853
Ciekawe wykorzystanie BIM w branży geoinżynieryjnej zaprezentował Adam Grewenda z ArchiTube. Firma zapewnia kompleksowe inwentaryzacje budynków m.in. przy pomocy trójwymiarowego skanera laserowego. Skaning laserowy umożliwia tworzenie uporządkowanych i bardzo dokładnych cyfrowych obrazów obiektu, w krótkim czasie. Uzyskane dane są przetwarzane i mogą być wykorzystywane w innych dziedzinach, takich jak: architektura, ochrona zabytków, modelowanie 3D. Jest to zatem idealne narzędzie na potrzeby BIM.

- Dziękujemy ekspertom oraz uczestnikom za liczne przybycie. Tak duże zainteresowanie konferencją świadczy o ogromnym potencjale modelowania informacji o budynku w projektowaniu infrastruktury drogowej, kolejowej czy wodnej. Polscy inżynierowie są w trakcie tej drogi, jednak mając na uwadze sukcesy i pozytywne doświadczenia branży architektoniczno-budowlanej, adopcja BIM w infrastrukturze jest procesem naturalnym i nieodwracalnym – podsumowuje Sławomir Gabryjeluk, menadżer ds. infrastruktury Autodesk Polska.

Od 1 lipca na stronie www.autodesk.pl/infrastructureDay2015 dostępne będą nagrania oraz prezentacje z konferencji.

Portal edroga.pl był patronem medialnym Autodesk Day 2015.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.