contentmap_plugin

edroga107Budowa obwodnicy Zatora, która połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 jest pilotażowym projektem GDDKiA z zastosowaniem technologii BIM. W związku z tym, zanim zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę inwestycji, odbędą się spotkania informacyjne, a następnie dialog techniczny dla zainteresowanych wykonawców i nadzoru w lutym, marcu i kwietniu 2018 r.

 

Celem dialogu jest pozyskanie informacji o możliwościach wykonawców w zakresie wykorzystania technologii BIM w projekcie infrastrukturalnym. Szczegółowe informacje o dialogu dostępne są na stronie GDDKiA.

 

Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM. Building Information Modeling jest nowoczesną technologią, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystanie na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

(Więcej o BIM: BIM w ochronie środowiska, Najważniejsza w BIM jest informacja, BIM w każdym kraju na całym świecie)

Pozyskane od wykonawców informacje będą służyły do przygotowania wymagań przetargowych dla firm, które będą zainteresowane przystąpieniem do tego przetargu. Ogłoszenie przetargu na "projektuj i buduj" planowane jest na czerwiec 2018 r.

Planowana obwodnica Zatora klasy GP będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Oprócz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G. Powstanie 5 obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest już ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została koncepcja programowa: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3688/Obwodnica-Zatora-DK28

Istniejąca DK28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do DK44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawnieni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających w korytarzu drogi krajowej DK28, DK44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.