contentmap_plugin

DSC 266631 lipca br. rozpoczęły się prace przy budowie zabezpieczeń przeciwhałasowych po obu stronach drogi krajowej nr 1 na odcinku pomiędzy Piaskiem a Pszczyną.

Prace budowlane rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Bieruńską w Pszczynie, na jezdni w kierunku Tychów. Na potrzeby realizacji tego etapu robót wyłączony z ruchu zostanie prawy pas na długości 300 metrów, a ruch w tym czasie będzie się odbywał jednym – lewym pasem. Kolejne zmiany organizacji ruchu będą uzależnione od postępu robót.  

W ramach zadnia, na odcinku objętym inwestycją, zostaną wybudowane ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 3 km, powierzchni ok. 17,6 tys. m2 i wysokości od 4,5 do 6 metrów. Wypełnienie ekranów zaprojektowano głównie z elementów nieprzeźroczystych, pochłaniających. W miejscach szczególnych, takich jak np. przestrzenie ekspozycyjne, rejony działalności gospodarczej, bliska lokalizacja budynków, dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ekrany będą wypełnione panelami przeźroczystymi ze szkła akrylowego.

Wartość umowna inwestycji to niespełna 10,4 mln zł. Zgodnie z umową maksymalny czas realizacji wynosi 9 miesięcy. Wykonawca zaoferował 10-letni okres gwarancji jakości.  

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.