contentmap_plugin

roboty drogowe21 czerwca minister Andrzej Adamczyk wziął udział w uroczystości symbolicznego rozpoczęcia budowy mostu na Wiśle w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy.

–  Południowe Obejście Warszawy pozwoli na wyprowadzenie części ruchu z miasta. Mieszkańcy bardzo tego oczekują – podkreślił minister Adamczyk. – Budowa przeprawy na Wiśle przyczyni się do połączenia zachodniej granicy Polski, dzięki autostradzie A2, ze wschodnią, poprzez drogę S17. Cieszę się, że rozpoczyna się budowa inwestycji ważnej zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i dla wszystkich Polaków – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas rozpoczęcia budowy mostu na Wiśle, który powstanie w ciągu drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy.

Realizacja Południowej Obwodnicy Warszawy została podzielona na 3 odcinki (A, B, C). Most na Wiśle to część 6,45-km odcinka B. Kontrakty na realizację wszystkich fragmentów POW zostały zawarte w grudniu 2015 r., a ich zakończenie jest planowane w sierpniu 2020 r.

25 maja 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy mostu przez Wisłę w ciągu S2 Puławska-Lubelska.

Zakres prac w ramach ZRID obejmuje:
- budowę mostu o długości 1,5 km i szerokości 42 m (2 niezależne obiekty pod każdą z jezdni, 2 jezdnie po 4 pasy ruchu) oraz dwóch pochylni zapewniających komunikację między ścieżką rowerową zlokalizowaną na Wale Zawadowskim a ścieżką rowerową na moście;
- budowę/przebudowę infrastruktury podziemnej;
- budowę urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wojewoda mazowiecki prowadzi postępowania zmierzające do wydania ZRID dla pozostałych odcinków POW.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.