contentmap_plugin

excavators 800996 960 720W Chmielniku podpisano umowę na realizację projektu „Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Planowany termin wykonania robót budowlanych to 30 listopada 2018 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę nowego śladu drogi wojewódzkiej 765 o długości ok. 2,7 km. Obwodnica w stronę Staszowa od północy ominie Chmielnik. W całości przebiegnie po nowym śladzie, rozpoczynając się na pierwszym od strony Kielce wjeździe do Chmielnika, gdzie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 (Kielce-Busko) powstanie pięciowlotowe rondo. Dalej obwodnica przebiegać będzie w kierunku wschodnim, gdzie na skrzyżowaniu z drogą powiatową zaprojektowano wiadukt drogowy dojazdowy. Następnie droga będzie miała przebieg w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową,  gdzie z kolei zaprojektowane zostało czterowlotowe rondo. W dalszej części obwodnica przebiegać będzie nadal w kierunku południowo – wschodnim, aż do połączenia, za cmentarzem w Chmielniku, z istniejącym śladem drogi wojewódzkiej nr 765 (tam również wybudowane zostanie rondo).

Wzdłuż trasy powstanie ciąg pieszo-rowerowy z miejscami obsługi rowerzystów oraz zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Drogowcy wybudują też przejścia dla płazów i małych zwierząt. W ramach robót budowlanych planuje się przebudowę prawie 1,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 73. Przebudowa rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą powiatową, następnie trasa pobiegnie nowym śladem, skrzyżuje się z drogą wojewódzką 765 poprzez pięciowlotowe rondo, by ostatecznie połączyć się z istniejącym śladem drogi krajowej. Wykonawcą inwestycji drogowej, wycenionej na ponad 37 mln zł, będzie przedsiębiorstwo FART Kielce.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.