excavators 800996 960 720Rozpoczęła się budowa pierwszego etapu obwodnicy Włoszczowy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 14 miesięcy.

 

Przez Włoszczowę biegną obecnie trzy drogi wojewódzkie o wyjątkowo wysokim natężeniu ruchu kołowego, z których korzystają kierowcy aut pasażerskich i ciężarowych jadący do Kielc, Jędrzejowa, Katowic, Częstochowy.

– Korki w centrum miasta spowalniają transport, liczba samochodów utrudnia życie mieszkańców miasta i jest zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa – tłumaczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Obwodnica wyprowadzi z Włoszczowy przejazdy tranzytowe. Przyczyni się to do rozwoju miasta i powiatu, poprawi dostępność do infrastruktury, jaką oferuje Włoszczowa, wpłynie na ruch turystyczny – dodał marszałek.

Rozpoczęta inwestycja ma połączyć drogi nr 742 i 786 poza granicami Włoszczowy. Powstanie 7,5–kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi o szerokości 7 metrów, biegnący przez tereny łąk i lasów, z dala od centrum miasta. W ramach zadania przebudowany został już dwukilometrowy odcinek ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie, będącej równocześnie fragmentem trasy wojewódzkiej 742. Jest to wylot z miasta w kierunku południowo-wschodnim. Ulica zyskała nową nawierzchnię, chodniki i oświetlenie, została poszerzona, wybudowano zatoki autobusowe i kanalizację deszczową.

Prace przy pierwszym odcinku obwodnicy obejmą budowę jednojezdniowej drogi o szerokości 7 metrów i standardzie drogi głównej ruchu przyspieszonego, budowę skrzyżowań, chodników, dróg dojazdowych, oświetlenia, ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.

Budowa 1 etapu włoszczowskiej obwodnicy jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – Całkowity koszt inwestycji wraz z wykupami gruntów to 60 mln zł – wyjaśnił Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. – Roboty budowlane kosztować będą 43 mln zł. Około 33 mln zł na to zadanie to środki unijne, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, około 4 mln zł to pieniądze z budżetu państwa.

Wykonawcą inwestycji jest firma Drog-Bud z Częstochowy. Prace mają się zakończyć w listopadzie 2020 roku.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.