lopataBudowa rond na DK20 w Stargardzie już trwa, wykonawca wyciął drzewa i realizuje roboty związane z kanalizacją i wodociągami. Od przyszłego tygodnia planuje się wprowadzenie zasadniczej organizacji ruchu na czas budowy na połączeniu ulic Bydgoskiej, Obwodnicy Staromiejskiej, Skłodowskiej-Curie i Kazimierza Wielkiego.

 

W kwietniu powinna zostać wprowadzona podstawowa organizacja ruchu na czas robót również na budowie drugiego ronda – na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, Gdyńskiej, Szosy Maszewskiej, Morskiej i Wiśniowej. Budowa rond w miejscu istniejących skrzyżowań będzie wiązała się z wprowadzeniem ruchu wahadłowego i zamknięciu niektórych relacji (skrzyżowanie z ul. Bydgoską) oraz objazdem w ciągu DW 106. Te utrudnienia są konieczne po to, aby ronda mogły powstać. Zakończenie realizacji planuje się w październiku tego roku.

Organizacja ruchu w podczas budowy ronda w centrum Stargardu będzie obejmowała zamknięcie relacji w kierunku ulic Kazimierza Wielkiego i Obwodnicy Staromiejskiej. Na skrzyżowaniu pozostanie tylko relacja z ul. Bydgoskiej w ul. Skłodowskiej Curie. Dla tej relacji będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Umożliwi to zwolnienie obszaru ponad 3/4 przyszłego ronda dla wykonywania robót.

Zamknięcie wjazdu od strony ul. Obwodnica Staromiejska, czyli drogi wojewódzkiej 106, powoduje konieczność wprowadzenia objazdu dla tej drogi. Objazd został wyznaczony od węzła Stargard Południe (Kluczewo) na obwodnicę w ciągu S10 do węzła Stargard Wschód, gdzie należy zjechać na DK 20 i przejechać przez przebudowywane skrzyżowanie od ul. Bydgoskiej.

Na skrzyżowaniu DK 20 i DW 106 na wyjeździe ze Stargardu w kierunku Chociwla nie będą wprowadzane zamknięcia relacji, natomiast cały obszar skrzyżowania będzie objęty ruchem wahadłowym. Ruch ten będzie sterowany sygnalizacją świetlną, a przy powstawaniu zatorów będzie wprowadzane sterowanie ręczne.

organizacja20ruchu20na20czas20robót20skrzyżowanie20Bydgoskathorganizacja20ruchu20na20czas20robót20skrzyżowanie20Gdańskath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.