S7Kielpin 0046Kierowcy podróżujący obecną DK7 pomiędzy Płońskiem a Mławą mogą na bieżąco śledzić zmiany na placu budowy przyszłej S7. Wraz z wiosną rozpoczną się również roboty na odcinku pomiędzy Mławą i Napierkami. Jesteśmy w trakcie wyłaniania wykonawców przyszłej S7 od Czosnowa do Płońska, a projektanci pracują nad koncepcją programową wyjazdu na północ z Warszawy.

 

Kierowcy jadący z Trójmiasta w kierunku Warszawy mają już do dyspozycji 200 km trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła Napierki na granicy z województwem mazowieckim. Dalej, przez ok. 70 km, będą już podróżować wzdłuż placu budowy, który w zależności od terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie różnił się stopniem zaawansowania prac.

Podróż przez plac budowy
Dla odcinka Napierki - Mława trwa jeszcze postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji ZRID. Według informacji napływających z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego procedura powinna zakończyć się w lutym.
W październiku 2019 r. GDDKiA uzyskała decyzję ZRID dla odcinka Mława - Strzegowo, a z końcem sierpnia 2019 r. dla dwóch kolejnych odcinków: Strzegowo - Pieńki oraz Pieńki - Płońsk. Wykonawcy prowadzą prace ziemne i przy obiektach inżynierskich.

W drugiej połowie listopada 2019 r. otworte zostały oferty firm zainteresowanych realizacją kolejnych trzech odcinków S7 od końca obwodnicy Płońska do Czosnowa. To ok. 35 km trasy, która powstanie w miejscu obecnej DK7. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną istniejące węzły drogowe, most na Wiśle w Zakroczymiu zyska również chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowy na realizację w trybie „projektuj i buduj” zostaną podpisane zawrzeć wiosną br., a kierowcy w 2024 roku będą mogli pojechać już drogą ekspresową.

S7Siedlin 0035 1S7SiedlinKielpin 4973

 

 

 

 

 

 

Nowe warunki dla wykonawców
Dla tych trzech przetargów, których realizacja będzie prowadzona pod ruchem, wprowadzono zapisy mające zminimalizować utrudnienia dla podróżujących. W tym celu wykonawcy w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu. Dla zwiększenia konkurencyjności daliśmy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną.

W przygotowaniu wlot do Warszawy
Projektanci pracują nad koncepcją programową dwóch odcinków, które połączą S7 z Trasą Armii Krajowej w Warszawie. Odcinek od Czosnowa do Kiełpina będzie prowadził po śladzie obecnej DK7, natomiast od Kiełpina do Warszawy po nowym przebiegu przechodząc m.in. przez Bemowo. Odbiór dokumentacji dla tego właśnie odcinka planowany jest na jesień tego roku. Przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy potrzebne będzie jeszcze zapewnienie finansowania. Obecnie odcinek S7 Czosnów - Warszawa znajduje się poza limitem obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
Henryk
0 #1 Henryk 2020-05-17 14:21
Mimo najlepszych chęci, nie zgadzam się z dyspozycją Inwestora (GDDKiA) że ostatni odcinek S7 przed Warszawą: Kiełpin- Warszawa zostanie zbudowany w 2024r. gdyż jest to po prostu NIEREALNE. Poza tym przebieg tej trasy(przez Bielany i środek Bemowa) jest NIE DO ZAAKCEPTOWANIA
Budowa 2 ponad kilometrowych tuneli (wzorem S2 na Ursynowie) zajmie conajmniej 2 lata i nie załatwi problemu katatrofalnych korków na S7 i S8 w tamtym rejonie (S7 powinna przebiegać po zachodnich krańcach Warszawy, a nie przez jej środek)- to urbanistyczne barbarzyństwo. Jeżeli nawet S7 tam- na siłę- powstanie to najwcześniej w 2028r.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.