budowa 05Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekty budowlane i wydał decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinków Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10). Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzje mają nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Decyzja ZRID dla odcinka Strzegowo – Pieńki obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej. Odcinek o długości 21,99 km będzie przebiegać przez gminy: Strzegowo, Glinojeck i Baboszewo. W ramach inwestycji powstaną m.in. węzły łączące trasę z istniejącą siecią drogową, ekrany akustyczne oraz bezpieczne przepusty i przejścia dla zwierząt.

Decyzja ZRID dla odcinka Pieńki - Płońsk obejmuje budowę drogi ekspresowej. Odcinek o długości 13,75 km będzie przebiegać przez gminę Baboszewo, gminę Płońsk oraz miasto Płońsk. W ramach inwestycji powstaną m.in. wiadukty umożliwiające bezkolizyjne przejazdy, nowe węzły umożliwiające wjazd na nową trasę, ekrany akustyczne oraz bezpieczne przepusty i przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S7 połączy województwa pomorskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Trasa spełnia funkcję ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej miasta: Gdańsk, Elbląg, Olsztynek, Warszawa, Kielce, Kraków, Rabka.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.