tunelZakończyła się procedura przekazania placu budowy pod budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin. W Urzędzie Miasta Świnoujście podpisano protokół przekazania placu budowy wykonawcy. Jego przedstawiciel zapewnił, że pierwsze prace budowlane rozpoczną się już 12 listopada. - To kolejny, milowy krok w realizacji tej tak bardzo oczekiwanej inwestycji – mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

 

Umowę na realizację inwestycji „Usprawnienie połączeni komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” podpisano 17 września 2018 roku. Wykonawca – konsorcjum firm PORR S.A. (lider), PORR Bau, Gulermak i Energopol-Szczecin - został wyłoniony w przetargu. Wartość zlecenia wynosi 793 mln zł brutto, a przewidziany czas na ukończenie projektu to 48 miesięcy.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W lipcu 2019 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. 7 października Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że wykonawca może niezwłocznie przystąpić do prac budowlanych.
W międzyczasie (wrzesień 2019) wykonawca poinformował o podpisaniu umowy na zakup maszyny TBM, czyli tej, która będzie wierciła tunel pod wodą. Powstaje w Chinach. Ma być gotowa do maja, a do Świnoujścia dotrzeć do sierpnia 2020 roku.

Przejęcie placu budowy i zapowiedź rozpoczęcia prac budowlanych w listopadzie tego roku, nie oznacza jeszcze oczywiście wiercenia samego tunelu. Przeprawa pod Świną to zarówno tunel, jak i drogi dojazdowe, które włączą go w istniejącą infrastrukturę. Łącznie przeprawa ma mieć 3,2 km, a sam tunel ok. 1,4 km. Trzeba wybudować drogi, skrzyżowania, a także przygotować komorę startową dla maszyny TBM, która wywierci sam tunel.

Zgodnie z harmonogramem samo drążenie ma rozpocząć się w marcu 2021 roku, a cała inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2022 roku.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.