tunel przebiegMinister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz oraz Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz podpisali aneks do porozumienia w sprawie Budowy Stałego Połączenia Drogowego pomiędzy wyspami Wolin i Uznam. Aneks dotyczy porozumienia, które GDDKiA oraz ministerstwo podpisało z miastem już w sierpniu 2007 roku.

– Dzięki temu już jutro będziemy mogli rozpocząć pierwszy etap budowy tunelu – powiedział minister Andrzej Adamczyk. Prezydent Świnoujścia dodał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa tunelu łączącego Świnoujście z resztą kraju mogłaby rozpocząć się już pod koniec 2017 roku.

GDDKiA będzie odpowiedzialna za nadzór nad rzeczową realizację zadania, natomiast za finansowanie odpowiadać będzie prezydent miasta. Dzięki zawartemu porozumieniu GDDKiA będzie mogła wesprzeć miasto swoim doświadczeniem i wiedzą w budowie przeprawy. Umożliwi to także ogłoszenie pierwszego etapu przetargu na realizację tej inwestycji.

Szczegółowy harmonogram realizacji tej inwestycji zależy od stopnia jej przygotowania oraz zapewnienia środków finansowych. Z uwagi na to, że jest to zadanie zwiększające dostępność transportową, Świnoujście zamierza występować o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w celu dofinansowania budowy tunelu. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych planowane jest na czerwiec/lipiec 2016 r.

Tunel rozpocznie bieg przy terminalu promowym i dworcu kolejowym na wyspie Wolin, a kończyć się będzie za bazą paliw płynnych na wyspie Uznam. Planowana jest budowa tunelu jednonawowego w technologii tarczy drążonej TBM. Pozostałymi elementami układu drogowego będą: drogi dojazdowe do tunelu, węzeł drogowy na wyspie Wolin i powiązane z nim rondo oraz dodatkowe rondo na wyspie Uznam. Ulice istniejące przyległe do inwestycji zostaną przebudowane w niezbędnym zakresie. Długość trasy głównej to około 3,5 km, w tym około 1,5 km będzie wykonywane w technologii drążonej.

Dla tej inwestycji w 2010 r. została uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W grudniu 2015 r. Świnoujście odebrało program funkcjonalno-użytkowego tunelu.

Budowa ma być w 85 procentach finansowana ze środków unijnych, a pozostałe 15 procent ma pokryć miasto.

Podczas spotkania mówiono także o przedłużeniu drogi S3 do Świnoujścia, która ma być gotowa do 2020 roku.  

Źródło: UM Świnoujście, MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.