budowa 089 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie budowy tunelu pomiędzy wyspami Wolin i Uznam, na którym przyjęto harmonogram realizacji inwestycji.

 

Na spotkaniu podsumowano stan zaawansowania prac oraz przyjęto harmonogram realizacji inwestycji.

Umowę podpisano we wrześniu 218 roku, wartość kontraktu to ponad 793 mln zł. W lipcu br. ma zostać złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Planowane uzyskanie decyzji ZRID to grudzień 2019 r. Rozpoczęcie drążenia tunelu zaplanowano na marzec 2021, a zakończenie budowy wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie na wrzesień 2022 (48 miesięcy od podpisania umowy).

- W marcu 2021 roku rozpocznie się samo drążenie tunelu maszyną TBM. Ale przecież wcześniej trzeba wszystko przygotować: drogi dojazdowe, budynek centrum kontroli ze stacją transformatorową, wybudować odcinki tunelu metodą odkrywkową (to te jeszcze przed wejściem pod wodę) oraz komory startową i odbiorową dla maszyny TBM – dodaje prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - Dopiero jak to będzie gotowe można rozpocząć drążenie tunelu pod wodą.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.