edroga6482 sierpnia po południu w Bydgoszczy otwierany jest wiadukt na Trasie Uniwersyteckiej nad al. Jana Pawła II. Kompletna arteria ułatwi podróże pomiędzy centrum i osiedlami Glinki, Wyżyny oraz terenami inwestycyjnymi w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Wokół trasy zasadzonych zostało też 300 drzew i ponad 5 tysięcy krzewów.

 

- Kończymy ważną inwestycję, która ułatwi poruszanie się po mieście – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Już na etapie przygotowań bardzo dużo uwagi poświęciliśmy też bezpieczeństwu. Wzdłuż trasy oraz ulicy Glinki zbudowaliśmy drogi rowerowe, przejścia dla pieszych nowe chodniki i przebudowaliśmy część skrzyżowań na bezpieczne ronda. Ze względu na wydanie przez wojewodę działki niezbędnej do realizacji zadania z rocznym opóźnieniem, budowa trwała dłużej. Dlatego szczególnie dziękuję mieszkańcom, którzy w trakcie tej inwestycji wykazali się dużą cierpliwością.

Inwestycja polegała przede wszystkim na budowie od podstaw nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego powstały dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie jezdnie na tym odcinku posiadają po swoich zewnętrznych stronach ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo na Wzgórzu Wolności na rondo przebudowywane na jest skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Nad ulicą Jana Pawła II powstał 40-metrowy wiadukt. Na wiadukcie znajduje się chodnik jak i droga rowerowa. Zmodernizowaliśmy również ulicę Glinki na odcinku od Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie powstało bezpieczne rondo. Wzdłuż tego odcinka zbudowaliśmy również nowe chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe.

Dużo korzyści
Dzięki realizacji całej inwestycji poprawi się komunikacja pomiędzy centrum oraz osiedlami tak zwanego górnego tarasu oraz intensywnie rozwijającym się Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Ulicą Jana Pawła II będzie można poruszać się bezkolizyjnie od Kujawskiej do ronda Toruńskiego. Nowe ronda pozwalają na płynny ruch. Wraz z oddaniem do użytku nowego odcinka Trasy Uniwersyteckiej przygotowywane są również zmiany w komunikacji publicznej. Zostaną one wprowadzone jeszcze w sierpniu. Wzgórze Wolności będzie jeszcze lepiej skomunikowane z innymi osiedlami.

Trasa pełna drzew i krzewów
Przy nowym odcinku trasy Uniwersyteckiej zasadziliśmy blisko 300 lip, platanów, grusz, jesionów, głogów i czeremch. Najwięcej nasadzeń zlokalizowaliśmy w północnej części trasy. Po zewnętrznych stronach jezdni zasadziliśmy kilkuletnie, szkółkowane lipy i platany. Pomiędzy jezdniami oraz w okolicy nowych rond znalazło się miejsce dla ozdobnych grusz drobnoowocowych. Na przyległych terenach posadziliśmy też pospolite czeremchy i śliwy wiśniowe z pięknie wybarwionymi liśćmi w kolorze ciemnopurpowym. Efektowne kompozycje krzewów iglastych, liściastych oraz bylin pojawiły się natomiast na skarpach przy wiadukcie oraz na rondach. Wybraliśmy gatunki odporne na trudne warunki. Barwne kompozycje składają się między innymi z tawuł, berberysów, róż okrywowych, dereni, oliwników, jałowców, forsycji, świdośliw i kosodrzewiny. Łącznie wokół trasy zasadziliśmy blisko 5,4 tys. krzewów.

Z unijnym wsparciem
Inwestycja pochłonęła około 30 mln zł. W 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej. Została ona przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwoliło podpisać umowę na dofinansowanie jej rozbudowy ze środków unijnych. To aż 85 procent kosztów całego zadania. Za prace odpowiadała firma Kobylarnia S.A. Nowa arteria będzie objęta długą 8-letnią gwarancją.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.