Wiadukty Bydgoszcz Wschód 2W Bydgoszczy zakończyła się pierwsza część prac nad wielowariantową koncepcją rozbudowy trasy WZ wraz z węzłem wschodnim. Rozpoczynają się natomiast konsultacje z mieszkańcami.

W ramach opracowania przygotowana została koncepcja rozbudowy trasy Wschód – Zachód do układu dwujezdniowego. Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h. Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

W czasie prac nad koncepcją powstały trzy warianty rozbudowy. Pierwszy zakłada dobudowanie drugiej jezdni i niezbędnej infrastruktury przy skrzyżowaniach jednopoziomowych.

Drugi wariant zakłada budowę skrzyżowań dwupoziomowych. Główny ciąg trasy zlokalizowany byłby pod ulicami poprzecznymi (Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego). W obrębie skrzyżowań trasa biegłaby w wykopie zabezpieczonym murami oporowymi.

Trzeci wariant również zakłada budowę skrzyżowań bezkolizyjnych na osi wschód-zachód. Projektanci zaproponowali w nim budowę wiaduktów nad ulicami poprzecznymi.

Wszystkie warianty zakładają budowę drugiego mostu na Brdzie na Jachcicach oraz wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesa. Poza tym opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami. Dzięki tej inwestycji kierowcy korzystający z Trasy WZ u ulicy Lewińskiego nie będą musieli pokonywać przejazdów kolejowych. Projektowany węzeł ułatwi też zdecydowanie wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

Most nad Brdą 1Most nad Brdą 2Most nad Brdą 3Wiadukty Bydgoszcz Wschód 1

Wiadukty Bydgoszcz Wschód 2Wiadukty Bydgoszcz Wschód 3Wiadukty Bydgoszcz Wschód 4wiadukt nad Gdańską 1
Wiadukt obok PESA 1Wiadukt obok PESA 2Wiadukt obok PESA 3wiadukt pod Gdańską 2
Koncepcja zakłada też powstanie nowych lub rozbudowę istniejących parkingów w obrębie ważnych skrzyżowań i stacji kolejowych. Parkingi typu „Parkuj i jedź” mają zachęcać do przesiadki na transport publiczny. Tego typu rozwiązania proponowane są w rejonie ronda J. Trajtlera, stacji Bydgoszcz Bielawy oraz Bydgoszcz Wschód.

- Od początku założyliśmy, że konieczna jest rozbudowa Węzła Wschodniego co pozwoli na stworzenie wygodnego, alternatywnego połączenia centrum z dzielnicą Fordon – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Skłaniamy się do budowy węzłów bezkolizyjnych na najważniejszych skrzyżowaniach, co pozwoli skrócić czas podróży.

Konsultacje dla mieszkańców ruszą 11 marca i potrwają dwa tygodnie. W ramach prac nad koncepcją trwają też  procedury związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz przygotowywane jest studium wykonalności.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.