csm G2 921e9fd157Trwa remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Grunwaldzką na wysokości Czarnej Drogi w Bydgoszczy. W poprzednich latach, przy współudziale miasta, powstały zupełnie nowe obiekty inżynierskie w rejonie Węzła Zachodniego.

 

W zakres prac na Okolu wchodzi między innymi oczyszczenie konstrukcji, zabezpieczenie przed korozją, malowanie, poprawa odwodnienia oraz wyposażenie w nowe bariery. Przebudowywana jest poza tym infrastruktura torowa. Na czas robót jezdnia pod wiaduktem jest zawężona.

Inwestycja prowadzona przez PKP PLK kosztuje ponad 3 mln zł. Uzupełni ona szereg miejskich przedsięwzięć zrealizowanych na tym odcinku ulicy Grunwaldzkiej. W ostatnich latach powstał między innymi nowy odcinek ulicy umożliwiający wygodny zjazd z ronda gen. S. Maczka w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Wraz z nim konieczna była budowa nowego mostu nad Kanałem Bydgoskim (20 mln zł) oraz wiaduktu w ciągu linii kolejowej Bydgoszcz-Inowrocław (17 mln zł).

Wiosną tego roku oddaliśmy do użytku drogi rowerowe na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. Wcześniej odnowione zostały jezdnie. Ulica zyskała też nowe oświetlenie i bezpieczne przejścia dla pieszych. Dzięki tym inwestycjom oraz nasadzeniom zieleni ważna arteria zyskała też na estetyce.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.