contentmap_plugin

edroga993W piątek (8 lipca) złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na modernizacji ul. Kujawskiej. Przebudowane zostaną też ronda Bernardyńskie i Kujawskie. Inwestycji towarzyszyć będzie zakupy nowych tramwajów.

Do rozpoczęcia prac przy dużych inwestycjach potrzebne jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). To pozwolenie na budowę, które zatwierdza jednocześnie nowy podział geodezyjny oraz pozwala przejąć niezbędne nieruchomości. W budżecie miasta na 2016 rok zarezerwowano na  rozbudowę ul. Kujawskiej  48 mln zł. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 276 mln złotych. Będzie to, obok modernizacji  ul. Grunwaldzkiej i budowy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej, największe miejskie przedsięwzięcie realizowane w najbliższych latach. Jego zakończenie planowane jest na 2019 rok. Przy rozbudowie ul. Kujawskiej miasto skorzysta z dofinansowania europejskiego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

- Rozbudowana ul. Kujawska zdecydowanie poprawi dojazd do centrum z osiedli tak zwanego górnego tarasu. Warto podkreślić, że wraz z realizacją tego zadania zamierzamy zakupić kolejnych 15 nowoczesnych tramwajów. Na ulicy wytyczony zostanie buspas. Poza tym  poprawi się estetyka tej części miasta - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Rozbudowa ul. Kujawskiej zakłada między innymi budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Po stronie wschodniej posiadać będzie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi położonymi na nabrzeżu Brdy.

Ciąg Wały Jagiellońskie-Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej musi zostać obniżone. Linia tramwajowa pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. Będzie to wymagało budowy  murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków czy wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe, wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Projekt rozbudowy ul. Kujawskiej uwzględnia szereg uwag zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.