road 363265 960 720GDDKiA podpisała trzy ostatnie umowy na opracowania projektowe dla przyszłej drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce. Umowy obejmują prace projektowe na łącznej długości ponad 127 km i opiewają na kwotę ponad 17 mln złotych.

17909Zadaniem projektantów jest opracowanie następującej dokumentacji: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP) dla odcinków:

- Szczecinek - Piła (73 km) - kwota umowy to ok. 8,25 mln zł brutto, termin realizacji to 50 miesięcy;
- Oborniki – Poznań wraz z budową obwodnicy Obornik (23 km) - kwota umowy ok. 3,8 mln zł brutto, termin realizacji to 42 miesiące.
- Ostrów Wielkopolski - Kępno (31 km) - kwota umowy to ok. 5 mln zł brutto, termin realizacji to 50 miesięcy.

Po zakończeniu opracowań projektowych możliwe będzie ogłoszenie postępowań przetargowych w formule "projektuj i buduj" pod warunkiem uzyskania finansowania dla tych odcinków.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.