edroga342GDDKiA poznała oferty cenowe firm zainteresowanych realizacją trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego, będącej częścią przyszłej trasy Via Carpatia. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 10-letni okres gwarancji oraz skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy.

 

Na odcinek Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km) wpłynęło 7 ofert o wartości od 272 do 436 mln zł. Odcinek Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km) ma 7 ofert o wartości od 284 do 580 mln zł, natomiast Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km) - 9 ofert o wartości od 234 do 366 mln zł.

Komisja przetargowa sprawdzi teraz oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.

Odcinek S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w drugiej połowie 2019 roku, a zakończenie w 2021 roku.

Cała droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Równolegle prace nad realizacją S19 prowadzone są także na terenie województwa lubelskiego. Zakończenie wszystkich prac i udostepnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 roku.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.