Do końca listopada 2015 roku ma potrwać budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał już umowę na realizację tej inwestycji. Zachodnie obejście miasta za około 13,5 mln zł wybuduje konsorcjum z włoską spółką Pavimental jako liderem.

Ta niespełna trzykilometrowa droga połączy ul. Oświęcimską (DW nr 933) z ul. Śląską (DK nr 79) w okolicy węzła autostrady A4 w Byczynie. Ma przebiegać głównie przez tereny leśne. Zapewni ona poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu na przeciążonej i prowadzącej ruch przez centrum miasta drodze wojewódzkiej nr 933. Inwestycja obejmie budowę m.in. dwóch rond, estakady, przepustów oraz kanalizacji, oświetlenia, ekranów akustycznych, chodników i ścieżki rowerowej.

Będzie to kolejny już odcinek obwodnicy Chrzanowa. Na początku października 2013 roku została otwarta jej północno-wschodnia część.

Udostępniono wtedy ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi, most nad rzeką Chechło, wiadukt nad linią kolejową, estakadę nad ul. Trzebińską, sześć rond, przepust nad rzeką Luszówką, chodniki i ekrany akustyczne. Budowa kosztowała prawie 89 mln zł, z czego dofinansowanie z Małopolskiego Programu Operacyjnego wyniosło ponad 72 mln zł.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.