droga betonowa 1- Co dalej z autostradą A18 oraz drogą krajową nr 22? Co z budową mostu w Krośnie Odrzańskim i Kostrzynie, a także obwodnicą Kargowej - pytała podczas sesji sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak. – To są inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego. Chcemy, aby planowane przez nas inwestycje na drogach wojewódzkich tworzyły komplementarną całość z drogami krajowymi. Oczekujemy pełnej realizacji Kontraktu Terytorialnego – podkreśliła marszałek.

 

W ubiegłym roku kierowcy mieli okazję być świadkami postępujących prac przy budowie trasy ekspresowej S3. Udało się zakończyć pracę na odcinkach: Nowa Sól - Gaworzyce, Gaworzyce - Kaźmierzów oraz II jezdnie na etapach: Zielona Góra - Niedoradz i Niedoradz - Nowa Sól. Jedyne wąskie gardło pozostało w Cigacicach. Dodajmy, że w 2018 r. GDDKiA wydało na remonty dróg 80 mln zł.

Kropkę nad „i” w przypadku lubuskiego odcinka S3, będzie stanowiło właśnie zakończenie budowy mostu nad Odrą na wysokości Cigacic. To jedna z inwestycji, których kontynuację zaplanowano w 2019 r. Kontynuowane będą również prace przy Miejscach Obsługi Podróżnych, czyli tzw. MOP-ach powstających przy trasie S3. Dzięki tym działaniom w przyszłości kierowcy przerwę w podróży będą mogli sobie zrobić w Raculi (Zielona Góra -Niedoradz) i Lisinach (Niedoradz – Nowa Sól). Wśród zadań, których kontynuację zaplanowano na 2019 r., znalazły się także m.in. rozbudowa: DK 29 – Cybinka, DK 12 Szprotawa – granica województwa oraz DK 22 w Krzeszycach na moście nad rzeką Postomią.

W planach GDDKiA jest także szereg nowych inwestycji. W 2019 r. mają ruszyć m.in. prace związanie z węzłami Olszyna i Golnice przy autostradzie A18, a także działania przy realizacji obwodnic: Krosna Odrzańskiego, Strzelec Krajeńskich i Kostrzyna nad Odrą. Wśród nowych zadań wskazano również: budowę 2 km odcinka autostrady A2, kolejne MOP-y przy trasie S3 i prace na części pozostałych dróg krajowych.

Podczas dyskusji nad informacją GDDKiA, radni pytali m.in. o wpływy eksploatacji górniczej na roboty drogowe (chodziło o problemy techniczne z nowo oddanym odcinkiem S3 na Dolnym Śląsku, powstały tam szkody górnicze związane z głęboką eksploatacją polegające na osiadaniu gruntu i powstawaniu odkształceń). - Nas nie interesuje z czyjej winy te szkody powstały, ale to, żeby zostały naprawione i żeby takie sytuacje więcej nie powstawały - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Radni pytali też o obwodnicę Krosna Odrzańskiego, planowaną przez GDDKiA, w związku z tym, że jest to inwestycja położona w obszarze Natura 2000 oraz o węzeł Niedoradz na trasie S3, a także plany dotyczące ewentualnego węzła Wymiarki na remontowanej autostradzie A18.

Marszałek Polak pytała o autostradę A18, jak również drogę krajową nr 22, budowę mostu w Krośnie Odrzańskim i Kostrzynie, a także obwodnicę Kargowej. – To są inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa lubuskiego. My tak planowaliśmy nasze plany budowy i remontów dróg wojewódzkich, by tworzyły one komplementarną całość z drogami krajowymi. Oczekujemy pełnej realizacji Kontraktu Terytorialnego – podkreśliła marszałek.

Dyrektor lubuskiej GDDKiA Langer poinformował, że w programie modernizacji dróg krajowych nie przewiduje się remontu drogi krajowej nr 22 (Kostrzyn – Gorzów i dalej przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gdańska).

Źródło: UMWL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.