edroga214- Po tym, jak zapewniliśmy finansowanie dla drogi ekspresowej S19 z Babicy do Barwinka dzięki zapisom w Kontrakcie Terytorialnym, potrzebujemy myśleć o tym, co prowadzi nas do przodu – mówił marszałek Władysław Ortyl, otwierając obrady II Podkarpackiego Forum Drogowego.

 

Przez dwa dni w Rzeszowie politycy, eksperci, drogowcy i naukowcy dyskutowali o tym, co ważne jest dla rozwoju szlaków transportowych, a jednocześnie co ma wpływ na rozwój regionów i krajów. Kwestie dotyczące kierunków rozwoju sieci drogowej Podkarpacia, sprawy budowy i finansowania dróg obecnie oraz perspektywy na kolejne lata, innowacyjne rozwiązania drogowe oraz prezentacja efektów prac badawczo-rozwojowych naukowców – to niektóre z tematów poruszanych podczas II Podkarpackiego Forum Drogowego.

Podkarpacie to dziś duży plac budowy. O obecnych i przyszłych inwestycjach rozmawiano właśnie na II Podkarpackim Forum Drogowym. Środki, które skierowane są na budowę dróg wojewódzkich to 1,2 mld złotych, to ogromne pieniądze, pochodzące z różnych programów operacyjnych z RPO WP 2014 -2020, z programu Polska Wschodnia, czy też programów transgranicznych.

- Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, stąd potrzeba skomunikowania południa regionu. Rozwój dróg to rozwój gospodarczy, świetnie to rozumiemy. Perspektywa unijna 2014-2020 daje nam ogromne możliwości inwestowania w poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki budowie autostrady A4 kierunek wschód-zachód, przebiegający przez centrum Podkarpacia, został dobrze skomunikowany. W tej chwili najważniejsza dla rozwoju regionu jest inwestycja w drogę ekspresową S19, która ma być częścią korytarza transportowego Via Carpatia. To jest inwestycja polskiego rządu, która do 2025 roku ma zostać zakończona. To jest bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców regionu – mówi wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

- Jesteśmy w ważnym momencie rozwoju Podkarpacia, aby ten rozwój był dynamiczny bardzo ważne jest tworzenie szlaków komunikacyjnych, które pozwalają nam być ważnym skrzyżowaniem w Europie, a nie peryferiami kontynentu – mówi marszałek Władysław Ortyl.

- My jako Polski Kongres Drogowy bardzo silnie angażujemy się w popularyzację tematu rozwoju kraju i regionu poprzez ważne inwestycje drogowe. Uważamy, że Via Carpatia z punktu widzenia sieci transportowej i układu dróg w Polsce to jeden z ważniejszych elementów - mówił podczas forum prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarczyk, organizator forum.

Uczestnicy debat i wykładów mieli szansę poznania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stosowanych przy budowie dróg, potencjału sektora budownictwa drogowego na Ukrainie. Mogli także zobaczyć i podyskutować o tym, jak ważne jest planowanie dróg dla rozwoju miast, jaką przyszłość mają mosty kompozytowe oraz jak dobra współpraca administracji rożnych szczebli pomaga w rozbudowie dróg i rozwoju miast na przykładzie Sokołowa Małopolskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.