contentmap_plugin

S7 w woj 1Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad może rozpocząć drugi etap postępowania przetargowego na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej.

Odcinek granica województwa – Skarżysko-Kamienna, o długości 7,6 km, skomunikuje blisko 50-kilometrowy istniejący fragment drogi ekspresowej S7 od Skarżyska poprzez Kielce do Chęcin z budowanym aktualnie odcinkiem S7 Radom – granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.

- Droga nr 7 komunikuje południową granicę Polski z portem w Gdyni, dlatego zmierzamy do tego, aby była ona trasą ekspresową na całej długości – powiedział wiceminister Jerzy Szmit przed podpisaniem dokumentu pozwalającego na zaproszenie przez GDDKiA wykonawców do złożenia ofert cenowych.

Jerzy Szmit podpisał również dokument pozwalający na rozpoczęcie budowy chodników na odcinku Lubienia – Rudnik drogi krajowej nr 9 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. – Oprócz dużych inwestycji realizujemy mniejsze zadania, bardzo ważne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - dodał wiceminister.

- Dzięki budowie S7 od Skarżyska do granicy województwa, trasa na terenie regionu świętokrzyskiego będzie ekspresowa na całej długości – mówił Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego Oddziału GDDKiA. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe, mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.