contentmap_plugin

15780Kierowcy mogą już korzystać z fragmentu nowo wybudowanej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów. 8 sierpnia przełożeno ruch na ponad 3-kilometrowy odcinek nowej, wschodniej jezdni przyszłej drogi ekspresowej między miejscowościami Podlesie i Podchojny. Ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach po warstwie wiążącej nawierzchni, a wykonawca inwestycji przystąpi do przebudowy istniejącej drogi nr 7 na tym odcinku.

Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

15779Nowy odcinek będzie miał długość około 21 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu.

Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. W ramach inwestycji powstanie m.in. 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Inwestycja rozpoczęła się w 2015 roku.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.