excavators 800996 960 720Do 25 lutego można składać oferty w przetargu na dokumentację dotyczącą rozbudowy przejścia drogi wojewódzkiej nr 111 przez Stepnicę. Dokumentacja na odcinek szlakowy między Recławiem i Stepnicą jest już na ukończeniu.

 

Prowadząca nad morze droga wojewódzka nr 111 łączy położony koło Wolina Recław z zachodnią obwodnicą Goleniowa oraz drogami ekspresowymi S3 i S6. Zgodnie z harmonogramem, przetarg na przebudowę DW nr 111 między Recławiem i Stepnicą, powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

W tej chwili trwa procedura uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych oraz ostatnie prace projektowe podziału nieruchomości, które zostaną przejęte pod poszerzenie pasa drogowego na odcinku Recław - Stepnica. Potem złożony zostanie wniosek do wojewody o wydanie Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W tym momencie będzie możliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Trasa o której mowa, poza sezonem letnim jest średnio obciążona ruchem, ale latem jej znaczenie rośnie, gdyż zaczyna pełnić funkcję alternatywnego dojazdu nad morze. Ruch wzrasta tu wówczas kilkukrotnie.

Aktualny przebieg, liczącej 43 km drogi wojewódzkiej nr 111 znajduje się w zarządzie ZZDW od stycznia 2015 r. Wcześniej odcinek Recław–Stepnica był drogą powiatową, natomiast odcinek Stepnica-Modrzewie drogą wojewódzką nr 112. DW nr 111 przebiegała wówczas od miejscowości Święta nad Odrą do obwodnicy Goleniowa. Zmiany, które wprowadzono w 2015 roku, uporządkowały sieć dróg wojewódzkich w tym regionie, wymuszając jednocześnie przebudowę całego, nowego przebiegu DW nr 111, tak by dostosować go do standardów drogi wojewódzkiej.

Przebudowa DW nr 111 trwa etapami od kilku lat, przy czym założono, że dawny odcinek drogi powiatowej Recław-Stepnica zostanie objęty jednym projektem wprowadzonym do RPO WZ na lata 2014-20.

Na tym 23-kilometrowym odcinku znajduje się szereg wiosek, z których część stanowi zwarty obszar zabudowany, a trzeba pamiętać, że przebudowy przejść przez miejscowości są najkosztowniejsze. Standard drogi nr 111 pozostawia tu jednak wiele do życzenia.

Drugi, południowy odcinek DW nr 111, od Stepnicy do Modrzewia, który wcześniej był fragmentem drogi wojewódzkiej nr 112, jest modernizowany od kilku lat etapami. W 2011 roku ZZDW przebudował odcinek Krępsko-Modrzewie, rok później odcinek Kąty-Krępsko. W 2014 r. przebudowywane było blisko kilometrowe przejście drogi nr 111 przez Stepnicę.

Największe przebudowy prowadzone były tu w roku 2016, gdy w trzech etapach udało się przebudować odcinek szlakowy Stepnica-Modrzewie. Łącznie 8,1 km. W 2017 r. przebudowa objęła przejście przez Modrzewie.

W minionym roku zakończyły się natomiast przebudowy dwóch kolejnych odcinków tej trasy. Odcinek z Modrzewia do drogi krajowej nr 3 wykonała firma Strabag za ponad 1,13 mln zł, a przejście drogi wojewódzkiej nr 111 przez miejscowość Kąty – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowogard za nieco ponad milion złotych.

Zakres prac obejmował tu frezowanie nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, oznakowania poziomego, balustrad energochłonnych oraz utwardzonego pobocza. Oba zadania były realizowane z budżetu województwa.

Ostatnim zadaniem, które zakończy modernizacje DW nr 111, będzie właśnie przebudowa tej drogi przez Stepnicę - niewielki port położony nad Zalewem Szczecińskim. Sama miejscowość Stepnica tworzy kompleks z sąsiadującymi miejscowościami – Stepniczką i Bogusławiem.

Projekt obejmie odcinek o łącznej długości 3,2 km. Szerokość nawierzchni wynosi tu od 5,2 do 12 m. Aktualnie nawierzchnia bitumiczna jest spękana i odkształcona, a pobocza gruntowe zawyżone. Brak również rowów przydrożnych. Na odcinku tym znajduje się również 5 obiektów inżynierskich - 3 przepusty i 2 mosty.

Wszystkie zostały zakwalifikowane do rozbiórki. W miejscowości jest też kilka skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi. Wzdłuż drogi nr 111 na całej długości Stepniczki i Stepnicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.