budowa 05Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 października 2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

Wydana decyzja obejmuje budowę bezkolizyjnego węzła drogowego Lipno, który powstanie na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (po zrealizowaniu inwestycji stanie się z mocy prawa drogą wojewódzką). Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

- Węzeł Lipno to kolejny fragment kluczowej dla Wielkopolski inwestycji drogowej. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że S5 stanie się drogową tętnicą dla naszego województwa, dlatego tak priorytetowe jest możliwie szybkie sfinalizowanie całości inwestycji - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Węzeł Lipno jest elementem większego odcinka drogi S5, tj. odcinka węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko, którego realizacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontraktowa kwota brutto wynosi ponad 303 mln zł.

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Komentarze  
Mazek
0 #1 Mazek 2017-10-27 16:27
Ruch na tym odcinku jest naprawdę znaczny więc mam głęboką nadzieję, że droga będzie solidna i nie rozsypie się przy pierwszym mrozie czy upale. Myślę, że najlepsza by była nawierzchnia z betonu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.