IMG 0492Znana jest już lista inwestycji w ramach piątej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej (DIS). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspólnie z samorządami lokalnymi, w najbliższych miesiącach zrealizuje w sumie 8 zadań. Większość dotyczy budowy nowych chodników oraz remontów istniejących ciągów dla pieszych.

- Drogowa Inicjatywa Samorządowa to uzupełnienie naszego programu przebudowy ważnych dróg wojewódzkich. Poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawiamy bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. W ramach poprzednich edycji programu, wspólnie z samorządami lokalnymi, zrealizowaliśmy blisko 50 zadań o wartości ponad 20 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

DIS jest wspólnym przedsięwzięciem samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania jak budowa chodników, ścieżek rowerowych, pieszojezdni, azyli dla pieszych, zatok autobusowych oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. By zrealizować zadanie gminy i powiaty muszą dysponować projektem i gruntem pod realizację inwestycji.

W tym roku z programu skorzysta 8 gmin. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej samorządów będzie inwestować w chodniki. Ciągi dla pieszych powstaną między innymi na trasie wojewódzkiej nr 569 łączącej Toruń i Golub-Dobrzyń w Antoniewie i Elgiszewie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Z programu po raz kolejny skorzysta gmina Gniewkowo (powiat inowrocławski), która będzie partycypować w kosztach budowy chodnika w Kaczkowie przy drodze wojewódzkiej nr 246. Z kolei gmina Łysomice (powiat toruński) planuje remont aż 5,5 km chodnika z Łysomic do Papowa Toruńskiego. Z końcem września rozpocznie się ogłaszanie przetargów na prace budowlane. Większość zadań powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

Lista zadań:
- Budowa chodników w m. Nielub, długość odcinka - 493 m, DW nr 551, gmina Wąbrzeźno
- Budowa chodników w m. Kaczkowo, długość odcinka - 231 m, DW nr 246, gmina Gniewkowo (powiat inowrocławski)
- Przebudowa skrzyżowania w m. Cielęta, długość odcinka - 177 m, DW nr 544, gmina Brodnica
- Budowa chodnika w m. Podzamek Golubski, długość odcinka - 339 m, DW nr 554, gmina Golub-Dobrzyń
- Budowa chodnika w m. Antoniewo, długość odcinka - 92 m, DW nr 569, gmina Golub-Dobrzyń
- Budowa chodnika w m. Elgiszewo, długość odcinka – 133 m, DW nr 569, gmina Ciechocin (powiat golubsko-dobrzyński)
- Remont chodnika Papowo Toruńskie-Łysomice, długość odcinka -  5516 m, DW nr 552, gmina Łysomice (powiat toruński)
- Budowa chodnika z odwodnieniem w m. Szpetal Górny, długość odcinka - 1339 m, DW nr 562, gmina Fabianki (powiat włocławski)

Piąta edycja Drogowej Inicjatywy Samorządowej to 8 zadań o szacunkowej wartości około 3,1 mln zł. Zakładana długość nowych i wyremontowanych chodników wyniesie ok. 8,2 km.

ŹródłO: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.