contentmap_plugin

15006GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, a tym samym doprowadzenie całej obwodnicy do standardu drogi ekspresowej S61. Koszt przedsięwzięcia to 75 mln zł. Inwestycję zrealizuje „Polaqua” sp. z o.o., która wykonała obwodnicę w I etapie.

Inwestycja ma być zrealizowana w 28 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w fazie robót budowlanych). Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie projektu, 5 miesięcy na uzyskanie ZRID oraz 13 miesięcy na budowę.

Zadanie obejmuje wykonanie drugiej jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 6,58 km i połączenie jej z istniejącym węzłem drogowym "Szczuczyn", który już w I etapie budowy obwodnicy został zrealizowany w wariancie docelowym, na dwie jezdnie. Dodatkowo niezbędna będzie przebudowa na długości ponad 5 km istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej na dwóch odcinkach wraz z likwidacją dwóch skrzyżowań.

Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.