edroga992O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów, dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej konkursu realizowanego w ramach rozdysponowywania środków z RPO. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

Pod koniec lipca tego roku rozstrzygnięto jednoetapowy konkurs ogłoszony dla Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne”. Zarezerwowaną wówczas na ten cel kwotą 36 mln 815 tys. złotych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wsparł 19 projektów.

Decyzja Zarządu o zwiększeniu alokacji na konkurs pozwoli zrealizować wszystkie pozytywnie ocenione projekty – 30 wniosków, na łączną kwotę wsparcia unijnego wynoszącą 59 mln 717 tys. złotych.
Dodatkowe 11 gmin, które zmodernizują oświetlenie uliczne to: Słupia, Obrazów, Sobków, Skalbmierz, Rytwiany, Nowa Słupia, Wodzisław, Sitkówka-Nowiny, Kielce, Łopuszno oraz Zagnańsk.

Źródło: UMWŚw

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.