moneyPonad 600 milionów złotych dla dwóch spółek kolejowych i tyle samo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to efekt podpisanych umów o dofinansowanie. Z unijnym wsparciem PKP Intercity zmodernizuje, a warszawska Szybka Kolej Miejska kupi pociągi. Drogowa dyrekcja wybuduje drogę S17 z Warszawy do Garwolina.

 

Umowy o wsparcie inwestycji z funduszy unijnych podpisali 4 kwietnia przedstawiciele obu kolejowych spółek, GDDKiA oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wartość wszystkich trzech projektów to ponad 2,7 miliarda złotych, a dofinansowania unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko – ponad 1,2 miliarda.

- Podpisując umowy przekraczamy pułap 60% zakontraktowania środków unijnych w obecnej perspektywie. Dokumenty, które podpisujemy to nie tylko projekty „na papierze”, ale dofinansowanie inwestycji, które są już w realizacji – podkreślił podczas dzisiejszej uroczystości p.o. dyrektora CUPT Przemysław Gorgol.

KOLEJ
Inwestycja PKP Intercity: „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”

PKP Intercity zmodernizuje 183 wagony i 20 lokomotyw elektrycznych. Pociągi po modernizacji będą mogły jechać z prędkością co najmniej 160 km/h i obsłużą połączenia międzyregionalne TLK/IC:
• Szczecin – Trójmiasto – Olsztyn – (Białystok),
• Wrocław/Zielona Góra – Poznań – Gdynia/Olsztyn – (Białystok),
• Lublin – Kielce –Katowice – Wrocław – Zielona Góra –Szczecin – (Świnoujście).

Spółka zmodernizuje też 6 lokomotyw spalinowych do prowadzenia prac manewrowych na stacjach i bocznicach oraz kupi 6 pojazdów szynowo-drogowych do prowadzenia prac manewrowych na terenie stacji postojowych. Będzie też bezpieczniej - na stacjach Gdynia Grabówek i Kraków Główny Zachód zostanie zainstalowany monitoring przemysłowy.

Inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację już posiadanych, a także na stacje postojowe spółka przeznaczy do 2023 roku około 7 miliardów złotych.

• wartość inwestycji: 990,4 miliona złotych
• dofinansowanie unijne: 402,5 miliona złotych
• termin realizacji: do 2023 roku

Inwestycja SKM w Warszawie: „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”

Warszawska spółka kupi 21 pociągów: 15 pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych. Zmodernizuje też swoje zaplecze techniczno-postojowe na warszawskich Szczęśliwcach. Zakupione pociągi będą wykorzystywane na liniach obsługiwanych przez SKM w Warszawie.

• wartość inwestycji: 498,6 miliona złotych
• dofinansowanie unijne: 202,7 miliona złotych
• termin realizacji: do 2020 roku

- Przeprowadziliśmy 2 konkursy o dofinansowanie zakupu i modernizacji pociągów. Oprócz projektów PKP Intercity i warszawskiej SKM, unijne fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko dostanie jeszcze 9 innych inwestycji. To projekty Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Kolei Dolnośląskich, SKM Trójmiasto i Podkarpackiej Kolei Metropolitalnej. Łącznie z podpisanymi umowami mamy 4 miliardy złotych na inwestycje i ponad 1,6 miliarda dofinansowania unijnego – poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

DROGI
Inwestycja GDDKiA to „ Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. węzeł Lubelska – Garwolin”.
Drogowa dyrekcja wybuduje prawie 37 km drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska (miejsce, w którym południowa obwodnica Warszawy będzie łączyć się z drogą S17) do Garwolina. Nowa ekspresówka będzie przebiegać przez powiaty otwocki (gmina Wiązowna, gmina Celestynów, miasto Otwock, gmina Kołbiel) i garwoliński (gminy Pilawa i Garwolin). Budowa odcinka rozpoczyna się we wsi Góraszka w gminie Wiązowna (za węzłem Lubelska), a kończy w miejscu, w których S17 łączy się z istniejącą obwodnicą Garwolina. Pierwsze prace już się rozpoczęły.

Oprócz samej drogi powstanie m.in. 6 węzłów : Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów, Kołbiel, Lipówki, wiadukty, kładki dla pieszych, tzw. MOP-y (miejsca obsługi podróżnych) oraz przejścia dla zwierząt.

- To 39. umowa o dofinansowanie inwestycji GDDKiA z Programu Infrastruktura i Środowisko. Większość z nich dotyczy dróg ekspresowych, bo naszym priorytetem jest dokończenie sieci ekspresówek. Cała S17, od Lublina do Warszawy, ma być gotowa do końca tej perspektywy unijnej – powiedział Słowik.

• wartość inwestycji: 1,25 miliarda złotych
• dofinansowanie unijne: 618,5 milionów złotych
• termin realizacji: do 2019 roku

- Nowymi drogami i połączeniami kolejowymi łączymy Polskę. Transport kolejowy i drogowy powinny się wzajemnie uzupełniać. Tworzyć dobrą ofertę dla wszystkich mieszkańców naszego kraju - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.