edroga11530 maja Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 9 pierwszych umów o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie CEF. Beneficjentem projektów jest przede wszystkim PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ale pieniądze trafią także do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Wartość całkowita tych projektów to blisko 11,698 mld zł, zaś kwota dofinansowania unijnego wyniesie ponad 8,192 mld zł.

To pierwsze polskie projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego CEF, wykorzystujące 50 proc. alokacji dla Polski przewidzianej w ramach CEF.

Jedynym projektem drogowy, na który została podpisana umowa o dofinansowanie jest budowa drogi S61 Szczuczyn - Budzisko (granica państwa). Inwestycja jest częścią projektu globalnego S61 Ostrów Mazowiecka - Budzisko. W ramach projektu powstanie ponad 107 km drogi ekspresowej S61 na odcinku Szczuczyn - Budzisko (tj. do przejścia granicznego z Litwą). Droga stanowi fragment transeuropejskiej sieci transportowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi.

Projekt obejmuje budowę czterech odcinków:
- obwodnica Szczuczyna - druga jezdnia,
- Szczuczyn - Raczki,
- obwodnica Suwałk,
- Suwałki - Budzisko.

Na całej długości droga będzie mieć konstrukcję dwujezdniową, z dwoma pasami w każdym kierunku, rozdzieleniem oraz pasami awaryjnymi dostosowanymi do przewidywanego natężenia ruchu. Węzły zostaną zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczną komunikację oraz rozdzielenie ruchu na inne sieci drogowe, obsługujące przyległe tereny dzięki drogom dojazdowym.

***

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Fundusze będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

CEF ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności.  

W ramach pierwszego konkursu o wsparcie projektów transportowych z instrumentu „Łącząc Europę” Polska ma otrzymać ok. 2 mld euro na realizację 17 projektów.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.