edroga044Przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisali pierwsze w Programie Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 umowy o dofinansowanie, dzięki którym powstaną kolejne nowoczesne połączenia drogowe. Łączna suma funduszy UE na realizację pięciu inwestycji to ok. 3,3 mld zł.

Wśród nich znalazły się:
- S3 Kaźmierzów – Legnica,
- S3 węzeł Nowa Sól Południe – węzeł Kaźmierzów (bez węzła),
- S5 Korzeńsko – Wrocław (węzeł Widawa),
- S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów (odcinek Radom – Skarżysko-Kamienna),
- S7  Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

 

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NOWA SÓL – LEGNICA, ODC. KAŹMIERZÓW – LEGNICA
wartość całkowita: ponad 1,9 mld
dofinansowanie UE: ok. 992 mln zł
lata realizacji: 2015 - 2018

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 o długości 48,27 km. S3 jako fragment drogi międzynarodowej E65, stanowi część połączenia drogowego w ramach trasy przebiegającej z północy na południe Europy tj. Ystad – Świnoujście – Wolin – Goleniów – Szczecin – Świebodzin – Jelenia Góra – Jakuszyce – Praga – Bratysława – Zagrzeb – Kosowo – Kreta. Inwestycja przebiega przez województwo dolnośląskie. Jest projektowana jako droga dwujezdniowa, o 2 pasach ruchu w każdym kierunku (za wyjątkiem odcinka Polkowice – Lubin - przekrój 2x3).

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S3 NOWA SÓL – LEGNICA, ODC. W. NOWA SÓL PŁD. – W. KAŹMIERZÓW (BEZ WĘZŁA)
wartość całkowita: ponad 980 mln zł
dofinansowanie UE: ponad 570,2 mln zł
lata realizacji: 2014 - 2018

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica – odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła) o długości niemal 33,3 km. Inwestycja przebiega przez obszar województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) oraz pasem awaryjnym.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S5 ODC. KORZEŃSKO – WROCŁAW (W. WIDAWA)
wartość całkowita: ok. 1,9 mld zł
dofinansowanie UE: ponad 911,1 mln zł
lata realizacji: 2014 - 2017

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S5 (należącej do sieci TEN-T) przebiega przez Dolny Śląsk. Powstanie dwujezdniowa trasa o długości 48,034 km – po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym i rozdziału (stanowiącym rezerwę pod budowę trzeciego pasa ruchu). Rozbudowie zostanie poddany też węzeł Widawa. Projekt stanowi element ciągu komunikacyjnego pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, w ramach którego ze środków PO IiŚ 2007-2013 wybudowano odcinek S5 Kaczkowo – Korzeńsko. Ponadto do realizacji z PO IiŚ 2014-2020 planowane są także inne odcinki S5.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 RADOM (JEDLIŃSK) - JĘDRZEJÓW, ODC. RADOM – SKARŻYSKO-KAMIENNA
wartość całkowita: blisko 1,3 mld zł
dofinansowanie UE: ponad 587,2 mln zł
lata realizacji: 2014 - 2018

Nowy odcinek S7 od Radomia do Skarżyska Kamiennej (dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym) będzie liczył 19,93 km. Inwestycja jest zlokalizowana w południowej części województwa mazowieckiego. Fragment ten wraz z odcinkami drogi S7 Grójec – Białobrzegi, Skarżysko Kamienna - Występa i obwodnicą Kielc zrealizowanymi z PO IiŚ 2007-2013 oraz z planowanymi do realizacji w PO IiŚ 2014-2020 fragmentami trasy, stanowi część ciągu drogowego Warszawa – Kraków.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7, ODCINEK JĘDRZEJÓW - GRANICA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/ MAŁOPOLSKIEGO
wartość całkowita: 558 mln zł
dofinansowanie UE: ponad 221,5 mln zł
lata realizacji: 2014 - 2017

Powstanie odcinek drogi S7 o długości 19,93 km od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego. Inwestycja jest zlokalizowana w jego południowo-zachodniej części. Będzie to dwujezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym (w tym rezerwa pod trzeci pas ruchu) oraz pasem awaryjnym. Wraz z odcinkami S7 Grójec – Białobrzegi, Skarżysko Kamienna - Występa i obwodnicą Kielc zrealizowanymi z PO IiŚ 2007-2013 oraz z planowanymi do realizacji w PO IiŚ 2014-2020 fragmentami trasy, stanowi część ciągu drogowego Warszawa – Kraków.

***

Najwięcej środków PO IiŚ 2014-2020 zostanie przeznaczonych na sektor transportu – ok. 83 mld zł, w tym ok. 45 mld zł tylko na drogi. Mają one sprawić, że podróż w miastach oraz pomiędzy aglomeracjami będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza oraz bardziej komfortowa.

Priorytetem będzie budowa nowoczesnej i kompletnej sieci dróg znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej (tzw. sieci TEN-T) oraz w miastach. O unijne wsparcie będą mogły ubiegać się także projekty z zakresu transportu multimodalnego (tj. wykorzystującego więcej niż jeden środek przewozu), kolejowego, lotniczego oraz miejskiego transportu niskoemisyjnego.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.