edroga001Budowa obwodnicy Augustowa i mostu im. gen Zawackiej w Toruniu to finaliści konkursu, który wyróżnia projekty dofinansowane z unijnych programów. 27 lipca, po zakończeniu internetowego głosowania, ogłoszony zostanie zwycięzca wybrany z 20 finałowych inwestycji.

Z obwodnicy Augustowa kierowcy mogą korzystać od 7 listopada 2014 roku. Jej budowę planowano od 1992 roku. W 2007 rozpoczęto prace, ale w wariancie, który przechodził przez obszary chronione Natura 2000 (dolina Rospudy). Liczne protesty organizacji ekologicznych oraz sprzeciw Komisji Europejskiej zablokowały inwestycję. Pod koniec 2009 roku została wydana decyzja środowiskowa dla nowego przebiegu obwodnicy (koło miejscowości Raczki), a w 2010 GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi. Rok później została podpisana umowa na wykonanie zadania (659 mln zł) z firmą Budimex. Prace zakończyły się 27 października 2014 roku.

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 – 36,6 km. Składa się z trzech odcinków: od węzła Augustów do węzła Raczki, jest jednojezdniową drogą krajową nr 8 (21,48 km), od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe - dwujezdniową drogą ekspresową S61 (12,75 km), trzeci, od węzła Suwałki Południe do skrzyżowania z DK nr 8, to jednojezdniowa, droga powiatowa nr 1148B (2,4 km).

W ramach inwestycji wybudowano pięć węzłów (Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe) oraz rondo na skrzyżowaniu łącznika w ciągu drogi powiatowej nr 1148B z drogą krajową nr 8, 40 obiektów mostowych, w tym 8 mostów, 18 wiaduktów i 14 przejść dla zwierząt, 36 przepustów, obwód utrzymania drogi w rejonie Węzła Raczki, ok. 80 km dróg wewnętrznych i przecinających obwodnicę dróg poprzecznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe.

Obwodnica Augustowa byłą współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wartość dofinansowania to 470,58 mln zł.

Niespełna rok przed obwodnicą Augustowa, 9 grudnia 2013 roku, oddany do ruchu został most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi była jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w Toruniu. Przeprawa zaprojektowana została jako stalowa konstrukcja łukowa. Nowoczesna podwieszana konstrukcja sprawia, że obiekt w niewielkim stopniu ingeruje w naturalne otoczenie, a pojedyncza centralna podpora mostu zlokalizowana w nurcie rzeki nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły i zapewnia żeglowność.

Most ma 540 metrów długości i 24 metry szerokości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jazdy oraz pełną infrastrukturę: zatoki autobusowe, chodniki, drogę rowerową, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita długość trasy mostowej wraz z drogami dojazdowymi wynosi ponad 4 km. Estakady nad terenami zalewowymi po prawej i lewej stronie Wisły mają odpowiednio po 600 i 830 metry długości. Inwestycja objęła także budowę i przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km, budowę przejścia podziemnego dla pieszych i wiaduktu nad koleją oraz przebudowę kilku skrzyżowań i węzłów komunikacyjnych.

Nową przeprawę przez Wisłę cechuje rekordowa rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji. Każde z nich ma po 270 metrów długości i 50 metrów wysokości. Generalnym wykonawcą przeprawy było konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG. Prace rozpoczęto w listopadzie 2010 r.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi również była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013. Wartość projektu wyniosła około 753 mln zł, z czego 327 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Wśród zgłoszonych do konkursu projektów były jeszcze m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8, most linowy nad Sanem, budowa drogi ekspresowej S3, wschodnia obwodnica Przemyśla, budowa II odcinka metra, most w Płocku, przebudowa DK nr 5 w Lesznie, obwodnice Mogilna i Janikowa, most nad Odrą, przebudowa S8, S5 w Gnieźnie, obwodnica Jarosławia, Trasa Bursztynowa w Kaliszu, kładka Bernatka w Krakowie, przebudowa DK 1 i 86 w Tychach, a także wiele projektów rewitalizacji przestrzeni publicznej oraz modernizacji komunikacji miejskiej i budowy tras rowerowych.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.