most tymczas torunOlbrzymie zainteresowanie budową dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej w Toruniu. W ogłoszonych przez drogowców dwóch przetargach złożono łącznie aż 13 ofert.

 

Toruńscy drogowcy otworzyli oferty na przebudowę dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej. Most tymczasowy zostanie zamontowany na wysokości ul. Przybyszewskiego (na prawobrzeżu) i Zagrodowej (na lewobrzeżu).

Na przygotowanie dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej ogłoszono dwa przetargi. Pierwszy z nich dotyczył ul. Zagrodowej. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest aż 6 firm. Najtańszą ofertę złożył Zakład Drogowo Budowlany Rogowo z Lubicza, wyceniając swoja ofertę na 1,13 mln zł. Najdroższa oferta skalkulowana na 2,5 mln zł należała do firmy Transpol Lider z Inowrocławia.

W przypadku ulicy Zagrodowej do zadań wykonawcy będzie należała budowa chodnika wzdłuż całej ulicy oraz wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni. Na razie wszystkie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym.
Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się przetarg na przebudowę dróg dojazdowych tj. na ul. Przybyszewskiego. Swoje oferty złożyło w tym przypadku aż 7 firm. Tym razem najtańszą złożyła toruńska firma Bruksystem, wyceniając swoją usługę na 1,1 mln zł. Najdroższa, na kwotę 2,4 mln zł, należała do inowrocławskiej firmy Transpol Lider. Oferty są obecnie sprawdzane i badane pod kątem formalno-prawnym.

W przypadku ulicy Przybyszewskiego wykonawca będzie musiał wyremontować istniejący chodnik (od ul. Bydgoskiej do Schroniska dla Zwierząt). Na odcinku od schroniska do wjazdu na przeprawę tymczasową będzie miał za zadanie budowę nowego chodnika. W ramach zadania zostanie uzupełnione oświetlenie, a istniejące zostanie zmodernizowane.

Most składany typu DMS-65 będzie dostępny dla aut do 3,5 tony oraz służb ratunkowych. Nie będą mogli korzystać z niego piesi. Na nieodpłatne użyczenie konstrukcji składanego mostu wraz z kompletem podpór i z elementami oraz sprzętem montażowym miasto pozyskało zgodę Ministra Energii.

fot. mostyskladane.ker.pl

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.