contentmap_plugin

IMG 0492W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, który połączy drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 73 w Jaśle.

Inwestycja opiewa na blisko 20 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Prace mają się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W kosztach uczestniczy też miasto Jasło, które przekazuje na realizację zadania kwotę przekraczającą 4 mln złotych.

- Wprawdzie ten odcinek jest dosyć krótki, bo ma tylko 1,4 km, ale budowany jest w miejscu dosyć trudnym, w zabudowie miejskiej, konieczne są nowe rozwiązania konstrukcyjne, będzie rondo i przejście przez potok Warzycki, stąd taka cena tej inwestycji – tłumaczył marszałek Ortyl.

Jak podkreślał marszałek, samorząd województwa chce pozyskać na inwestycje drogowe 436 mln złotych. Mają to być pieniądze pochodzące z różnych źródeł – m.in. z programów unijnych, budżetu państwa. Jedną z takich inwestycji ma być budowa drugiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, na którą samorząd chce dostać dofinansowanie w ramach INTRREG-u. 30 czerwca został złożony wniosek na tę inwestycję w II turze naboru. Marszałek mówił też o konieczności budowy łącznika autostradowego w Pilźnie oraz o planowanej rozbudowie DK 73, która będzie miała standardy prawie jak droga ekspresowa.

Poseł Bogdan Rzońca podkreślał, że konieczne jest współdziałanie rządu i samorządu w przypadku inwestycji drogowych.
Przekazał też informację, że z budżetu państwa zostało przeznaczonych 36 mln złotych na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica- Trzcinica.

W podpisaniu umowy uczestniczyli lokalni samorządowcy z powiatu jasielskiego. Burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który podkreślał, że inwestycja dotycząca budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, który będzie biegł pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73, jest bardzo ważna dla mieszkańców Jasła, gdyż ułatwi im znacząco komunikację.

To wielkie wydarzenie w historii powiatu jasielskiego. W Jaśle są wąskie gardła komunikacyjne. Teraz rysuje się nowa perspektywa i jest szansa, że ta dostępność komunikacyjna, zwłaszcza na kierunku północ-południe się poprawi - mówił starosta jasielski Adam Pawluś.

- Ta droga będzie wyposażona we wszystkie elementy, które w mieście być powinny, będą chodniki, ścieżki rowerowe – mówił dyrektor PZDW, Piotr Miąso.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Te potrwają najprawdopodobniej do końca sierpnia 2018 roku.

Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję. Zawiera ogólne założenia dotyczące budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992, biegnącego w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż rzeki Jasiołka, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.

Początek niespełna 1,5-kilometrowego odcinka został zlokalizowany na skrzyżowaniu (typu rondo) drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Koniec to włączenie, w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). Inwestycja obejmuje również przebudowę około 220 m drogi gminnej nr 112973R (ul. Marii Konopnickiej) przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.