contentmap_plugin

IMG 752510 sierpania mają zostać oddane kierowcom kolejne elementy miejskiego układu komunikacyjnego, zmodernizowanego w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej: fragment ul. Królewskiej Tamy i nowe rondo.

Na budowanej w Gliwicach śródmiejskiej części DTŚ powstaje 11 powiązań z miejskim układem drogowym. Ulice są przebudowane i dostosowywane do odpowiednich parametrów. Powstają też nowe mosty, wiadukty, kładki dla pieszych i tunel. Ponieważ zbliża się finał tej ogromnej inwestycji, jazda po Gliwicach powinna być stopniowo coraz łatwiejsza.

W ubiegłym roku oddano do użytku wiadukt nad DTŚ na ul. Konarskiego, nowy most nad Kłodnicą w ciągu drogi krajowej nr 88 oraz drogowy by-pass przy ul. Dworcowej. Wiosną tego roku otwarto węzeł DK 88 z ul. Portową i budowaną „średnicówką” wraz z dwoma nowymi rondami oraz nowy wiadukt nad DTŚ i kładkę dla pieszych pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską.

Na 10 sierpnia zapowiedziano kolejne usprawnienia drogowe. Otwarty zostanie kompleksowo przebudowany odcinek ul. Królewskiej Tamy przy węźle z budowaną DTŚ. Na fragmencie od ul. Robotniczej do ul. Błogosławionego Czesława wykonano nową konstrukcję nawierzchni wraz z odwodnieniem, chodniki oraz oświetlenie. Do użytku oddane zostanie także kolejne nowe rondo – u zbiegu ulic Królewskiej Tamy i Błogosławionego Czesława.

Jeszcze w tym miesiącu przejezdna ma być także ul. Sienkiewicza.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.