IMG 0492Kierowcy mogą już jeździć wyremontowaną ulicą Kozietulskiego w Skierniewicach. To fragment drogi wojewódzkiej nr 705, który teraz, po modernizacji, będzie znacznie bezpieczniejszy. Inwestycja otrzymała wsparcie finansowe z budżetu województwa łódzkiego.

 

Na przebudowę ulicy Kozietulskiego w Skierniewicach marszałek województwa Grzegorz Schreiber przekazał 2 mln zł niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą robót. Tyle bowiem zabrakło miastu po wyłonieniu najtańszej oferty w przetargu. Całkowity koszt rozbudowy drogi wyniósł 11 mln 165 tys. zł.

- Cieszę się, że udało się zakończyć wszystkie prace i otworzyć drogę przed Dniem Wszystkich Świętych. To bardzo ważne, bo właśnie przy ulicy Kozietulskiego znajduje się cmentarz. Teraz mieszkańcy będą mogli dojechać na groby swoich bliskich bez utrudnień – powiedział marszałek Grzegorz Schreiber.

Droga była w fatalnym stanie. Ubytki, które w niej powstały stwarzały wręcz niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. - Teraz wszystko jest dopracowane. Wcześniej nie dało się tu normalnie jeździć, nie było ścieżki rowerowej tylko stary chodnik, było wiele nierówności. Remont tej drogi był bardzo potrzebny – przyznaje mieszkaniec Skierniewic.

W ramach inwestycji zmodernizowany został blisko kilometrowy odcinek ul. Kozietulskiego od ulicy 1 Maja do ulicy Poniatowskiego. Jezdnia została rozbudowana, a przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja powstało rondo. Wzdłuż ulicy Kozietulskiego powstały też nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Jest nowe oświetlenie i odnowiona kanalizacja. Przebudowane zostały także zjazdy i skrzyżowania.

Źródło: UMWŁ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.