contentmap_plugin

budowa 05Droga wojewódzka nr 716 między Stefanowem a Rokicinami zostanie rozbudowana. Kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie tej inwestycji, o wartości ok. 20 mln zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał z firmą Strabag. Realizacja zadania potrwa dwa lata, do lipca 2019 roku.

W ramach zadania Strabag opracuje dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji, oraz wykona około 4,3-kilometrowy fragment drogi na odcinku Stefanów – Rokiciny. Jezdnia o szerokości 7 metrów będzie miała po jednym pasie w każdą stronę i stanowić będzie drogę klasy G. Na całym odcinku dobudowane zostaną chodniki z wydzielonym pasem dla ruchu rowerowego. Standard drogi poprawi się znacznie również dzięki rozbudowanym skrzyżowaniom i nowym zatokom autobusowym. Dodatkowo wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne oraz oświetlenie.

Droga wojewódzka nr 716 odgrywa ważną rolę w systemie transportowym województwa łódzkiego. Droga na odcinku Stefanów – Rokiciny nie tylko zapewni komfortowe połączenie między Koluszkami a Piotrkowem Trybunalskim i łatwy dojazd do autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S8, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i mieszkańców, których posesje zlokalizowane są tuż przy ulicy.

Źródło: Strabag

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.