contentmap_plugin

edroga068Zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na 46-km odcinku Konopica-Kamień. Z końcem lutego droga została oddana do użytku.

Projekt polegał na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 747 (Iłża - Konopnica) na odcinkach o łącznej długości około 22 km oraz stworzeniu około 24 km nowych fragmentów, w tym trzech obwodnic miast: Bełżyce, Chodel i Opole Lubelskie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 321,6 mln zł. Jest ono ściśle powiązane z projektem związanym z powstaniem mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z drogami dojazdowymi.

Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności regionu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trasa nr 747 jest ściśle powiązana z siecią dróg wojewódzkich (m.in.: nr 824, 825, 827, 833, 834) i krajowych (nr 9, 12, 17, 19, 79, 82). Ponadto, poprzez DK nr 82 połączy się z planowanym przejściem granicznym we Włodawie i usprawni połączenie z przejściami w Sławatyczach i Dorohusku. Obwodnice Opola Lubelskiego, Chodla i Bełżyc odciążą centra tych miast od ruchu tranzytowego. Realizacja projektów ułatwi również dostęp do terenów inwestycyjnych oraz licznych atrakcji turystycznych regionu, a także do głównych międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Realizację inwestycji współfinansowały fundusze Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) w wysokości ponad 248,2 mln zł.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.