edroga344Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Kazimierzowem w północnej Polsce.  

- Projekt ten pomoże usunąć zatory na drogach zarówno w komunikacji długodystansowej, jak i między obszarami miejskimi Gdańska i Elbląga. Jednocześnie podniesie jakość życia mieszkańców, zwiększając bezpieczeństwo transportu oraz pozytywnie wpłynie na środowisko, zmniejszając emisje zanieczyszczeń. Kredyt EBI będzie mieć kluczowe znaczenie dla realizacji tego projektu – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność EBI w Polsce.

Kredyt EBI sfinansuje budowę 40-kilometrowej, dwujezdniowej, dwupasmowej drogi ekspresowej, której przebieg pokrywa się częściowo z istniejącymi drogami, a częściowo zostanie wytyczony od zera w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Inwestycja obejmie również cztery węzły drogowe i ponad 70 konstrukcji budowlanych, w tym dwa mosty na Wiśle.

Kredytobiorcą jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

- Dzisiejsza umowa potwierdza dobrą współpracę BGK z EBI, która trwa od blisko 15  lat. Dzięki niej pozyskujemy długoterminowe finansowanie między innymi dla kluczowych inwestycji drogowych w Polsce. Wliczając wartość dzisiejszej umowy łączne środki pozyskane z EBI na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego wynoszą 11,3 mld EUR – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), odpowiedzialna za budowę, utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych w Polsce jest głównym promotorem projektu i ostatecznym beneficjentem kredytu EBI.

Szacunkowe całkowite koszty projektu to 680 mln euro. EBI sfinansuje do 40% kosztów, zaś reszta zostanie pokryta ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa.

Źródło: BGK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.