contentmap_plugin

DSC5506 1Od marca 2016 roku trwa budowa obwodnicy Kłodzka. Inwestycja polega na budowie trasy o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej nr 33, wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 o długości około 2,6 km, oraz przeprowadzeniu remontu istniejącej drogi krajowej nr 33 na długości blisko 2,4 km.

W ciągu obwodnicy powstaje 9 obiektów mostowych. Najdłuższym z nich, o długości ponad 1 kilometra, jest estakada MG6. Będzie ona przechodzić nad drogą powiatową, Nysą Kłodzką, linią kolejową oraz drogą gminną. Estakada będzie służyła również jako przejście dla dużych zwierząt. Najważniejszy obiekt kłodzkiej obwodnicy składać się będzie z 21 przęseł o długościach od około 11 do 47 metrów oraz filarów o wysokości do 16 metrów. Po przyszłej estakadzie będą mogły się poruszać pojazdy o masie całkowitej do 50 ton (klasa nośności A).

Koszt budowy obiektu wynosi 44,2 miliona złotych. Do początku czerwca 2016 roku wykonano większość fundamentów estakady MG6 oraz część filarów. Obecnie wykonywane są pozostałe fundamenty, podpory oraz stanowisko wytwórni do nasuwania podłużnego obiektu.
DSC5523-1DSC5533-1DSC5546-1
Źródło: GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.