gddkiaNa wniosek minister Marii Wasiak premier Ewa Kopacz odwołała z funkcji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Ewę Tomalę-Borucką. Na to stanowisko został tymczasowo powołany Tomasz Rudnicki, dotychczasowy zastępca Generalnego Dyrektora.

Ewa Tomala-Borucka została powołana do pełnienia obowiązków dyrektora GDDKiA w połowie lutego 2014 roku. Zastąpiła na tym stanowisku Lecha Witeckiego. Decyzja o jej natychmiastowym odwołaniu została podjęta ze względu na interes i dobro GDDKiA.

Od 1 kwietnia prowadzone jest postępowanie konkursowe, w którym zostanie wybrany nowy szef GDDKiA. Komisja Konkursowa pracuje nadal zgodnie z wyznaczonym przez siebie harmonogramem, niezależnie od nagłej zmiany w kierownictwie drogowej dyrekcji.  

***

Nowy szef GDDKiA, Tomasz Rudnicki, był zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od lutego 2008 roku. Odpowiadał za realizację inwestycji drogowych. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a także menadżerskich studiów podyplomowych na Politechnice Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.