contentmap_plugin

chl3Pod koniec grudnia zakończył się remont nawierzchni ul. Chłopskiej. Dzięki inwestycji poprawił się komfort jazdy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej. To dobra informacja nie tylko dla kierowców, ale także rowerzystów.

 

Prace odbywały się na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej. W ramach zamówienia poprawiono stan nawierzchni ul. Chłopskiej na wspomnianym odcinku, wybudowano również przejazd rowerowy przez skrzyżowanie ulic Chłopskiej z Pomorską w ramach zadania Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku. Nie zapomniano także o pieszych i osobach korzystających z komunikacji miejskiej. Prace obejmowały budowę nowego chodnika i zatok autobusowych. Remont ulicy Chłopskiej w Gdańsku rozpoczął się w lipcu 2017 roku i pochłonął niecałe 4 mln złotych. Wykonawcą robót była firma Kruszywo Sp. z o.o.

Zakres zamówienia obejmował wykonanie dwóch zadań. Pierwsze obejmowało poprawę stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz na fragmencie jezdni wykonanie nowej konstrukcji, a ponadto wykonanie: nowych zatok autobusowych, nowego chodnika, remontu fragmentu ścieżki rowerowej, montażu ławek, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci, odtworzenie pętli indukcyjnych, regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej, wymianę wpustów deszczowych i studzienek, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie trawnika. drugi etap polegał na budowie przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej, uzupełnienie oświetlenia parkowego, wykonanie oznakowania drogowego, montaż podpórek i zagospodarowanie zieleni.

chl1chl2chl4

 

 

 

 

 

 

Źródło: DRMG

Komentarze  
ddd
0 #1 ddd 2018-01-09 12:24
Niestety jakość wykonania jest daleka od ideału. Studzienki są poniżej poziomu asfaltu i już trzeba je omijać. To kwestia czasu kiedy pozapadają się jeszcze bardziej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.