DSC00361 1W tym roku GDDKiA planuje oddanie do ruchu ponad 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilku obwodnic. W kolejnych dwóch latach, te drogi oraz trasa S17, mają być gotowe niemal w całości. Obecnie prace projektowe i budowlane toczą się na ponad 1300 km odcinków nowych dróg. Na zadania o długości ponad 700 km prowadzone są postępowania na wybór wykonawców.

Intensywne prace prowadzone są na inwestycjach w całym kraju. Realizowane są m.in. połączenia Szczecina z Legnicą i Bolkowem w ciągu S3, Wrocławia z Poznaniem poprzez trasę S5 i A1 w okolicach Grudziądza. Nowe fragmenty S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa oraz S8 i S17, czyli połączenia między stolicą a Białymstokiem i Lublinem.

S3 - połączenie północ - południe

Realizowane jest obecnie połączenie zespołu portów Szczecin - Świnoujście z południową granicą Polski. Jeszcze w 2017 roku oddane do ruchu mają zostać drugie nitki S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego i na trasie od Sulechowa do Zielonej Góry. Kolejne odcinki ekspresowego połączenia z autostradą A4 i dalej z Bolkowem są w trakcie budowy. Ruszyły tam prace ziemne oraz trwają roboty mostowe. Rozpoczął się m.in. proces przygotowawczy do zmiany organizacji ruchu na A4, gdzie w kwietniu będą budowane wjazdy i zjazdy na węzeł Legnica Południe. Planowane jest sukcesywne oddawanie do ruchu kolejnych odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S3, tak aby całe połączenie Bolkowa ze Szczecinem funkcjonowało jeszcze przed końcem 2018 roku.

Kolejny odcinek do południowej granicy jest obecnie w trakcie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. Część po stronie czeskiej, zgodnie z międzynarodowym porozumieniem, również ma być realizowana w ciągu trasy D11. Natomiast na północnym końcu trasy S3 część odcinków już funkcjonuje, inne są w trakcie postępowania przetargowego, a końcowe połączenie do samego Świnoujścia jest w trakcie przygotowania do przetargu.

S3-Nowa-Sol-KazmierzowS3-obwodnica-Bolkowa
S6 Szczecin - Koszalin

S10 obwodnica WalczaRok po oddaniu trasy S3 Szczecin - Legnica, czyli do końca 2019 roku, planowane jest również oddanie do ruchu połączenia Goleniowa z Koszalinem w ciągu S6. Na wszystkich sześciu fragmentach trasy zostały wydawane decyzje ZRID, prowadzone są wycinki drzew i ruszają roboty budowlane. Na 120-kilometrowym docinku ekspresowej „szóstki” powstanie 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Sama obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6, o długości 20 km, planowana jest do oddania jeszcze w 2018 roku. Obecnie trwają tam roboty przy obiektach mostowych, usuwaniu kolizji, wymianie gruntu i wzmacnianiu podłoża.

W województwie zachodniopomorskim trwa jeszcze realizacja dwóch obwodnic. Obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km) jest w budowie, roboty koncentrują się głównie przy budowie estakad. Inwestycja powinna się zakończyć w 2018 roku. Obwodnica Szczecinka w ciągu S11 (12 km) czeka na uzyskanie decyzji ZRID. Wiosną również na tej inwestycji rozpoczną się roboty budowlane. Ta obwodnica powinna być gotowa w 2019 roku.
 
Obwodnice Kłodzka, Nysy i Wielunia

Na południu Polski ruszyły też prace budowlane przy realizacji obwodnicy Kłodzka wraz z łącznikiem w ciągu dróg krajowych 33 i 46. Realizowane są prace drogowe oraz na wszystkich obiektach mostowych. Dzięki temu planowane jest oddanie do ruchu łącznika pod koniec jesieni 2017 roku, a całości w okolicach połowy 2018 roku.

Na wschód od Kłodzka realizowana jest obwodnica Nysy w ciągu dróg krajowych 41 i 46. Obecnie prowadzone są prace na obiektach mostowych, takie jak chociażby szalowanie, zbrojenie, czy betonowanie. Planowane jest że kierowcy będą mogli korzystać z tras przed końcem 2017 roku.

Z kolei na południe od Nysy finiszuje budowa obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 74. Trwają prace związane z oznakowaniem nowej trasy oraz porządkowaniem terenu. Kontraktowy termin oddania do użytku przypada na początek kwietnia.
 
S5 Poznań - Wrocław

Intensywne prace toczą się także na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, której kolejne odcinki będą sukcesywnie oddawane do ruchu w latach 2017-2019. Najbardziej zaawansowane prace są na odcinku w okolicach Poznania łączącym S5 z A2 oraz na trzech fragmentach dające połączenie Wrocławia z funkcjonującą już trasą w okolicach Rawicza.

Na podwrocławskim odcinku trwa nasuwanie prawie 300-metrowego obiektu mostowego. Na wszystkich, dolnośląskich placach budów przyszłej S5 trwają prace przygotowawcze do układania nawierzchni bitumicznej oraz zaawansowane roboty na obiektach mostowych. Ruch lewą nitką trasy S5 odbywa się już na prawie 7-kilometrowym odcinku.

Pod kątem zaawansowania kolejnymi odcinkami S5 są te mające połączyć funkcjonujący dziś fragment z „piątką” na północ od Leszna. Wykonawcy, mimo okresu zimowego, realizują część robót. Głównie są to „roboty suche” oraz wybrane betonowania w zakresie obiektów inżynierskich. Wykonywane są także roboty ziemne (np. wykopy i nasypy) oraz przy dobrych warunkach pogodowych podbudowy lub inne warstwy konstrukcji drogi. Cały niemal 30-kilometrowy fragment trasy planowany jest do dodania do ruchu do końca 2018 roku.

Ostatni fragment o długości ponad 30 km i składający się z dwóch odcinków realizacyjnych planowany do przekazania do ruchu jest w 2019 roku. Obecnie trwają tam starania o uzyskanie decyzji ZRID, po której wykonawcy będą mogli przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych.
 
S5 Poznań - Grudziądz (A1)

Trwają również zaawansowane prace na kolejnych odcinkach S5 od Poznania w kierunku Bydgoszczy, aż do autostrady A1 na wysokości Grudziądza. Jeszcze w tym roku ma zostać oddany do ruchu fragment łączący się z istniejącą S5 w województwie wielkopolskim, będący zarazem obwodnicą Gniezna. Na tym ponad 18-kilometrowym odcinku wykonawca realizuje roboty drogowe związane z układaniem nawierzchni asfaltowych oraz roboty wykończeniowe, tj. wykonywanie rowów oraz ich umocnieniem, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na MOP, humusowanie skarp oraz pasa rozdziału, wykonanie ścieków drogowych i innych elementów odwodnienia.

Oddanie do ruchu pozostałych 130-kilometrowów drogi S5 biegnącej aż do autostrady A1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, planowane jest natomiast w 2019 roku. Obecnie, w zależności od odcinka realizacyjnego, trwają tam procedury wydawania decyzji ZRID. Po ich uzyskaniu, czego można się spodziewać kolejnych tygodniach, wykonawcy bezzwłocznie przystąpią do robót budowlanych. W niektórych miejscach, tam gdzie jest to możliwe, rozpoczęły się już pierwsze prace archeologiczne i środowiskowe.

S11 obwodnica JarocinaW okolicach S5 realizowana jest również obwodnica Inowrocławia w ciągu dróg krajowych nr 15 i 25. Wykonawca prowadzi roboty w zakresie prac wodnokanalizacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych. W kolejnym tygodniu przewiduje również kontynuowanie prac na całej 19-kilometrowej trasie, stanowiącej wschodnie obejście miasta. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w połowie bieżącego roku.

W centralnej części kraju dobiega końca budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 74, której oddanie do ruchu planowane jest na początku kwietnia br. Nieco na zachód od łódzkiego, trwają roboty ziemne i fundamentowe na budowie I etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11. Zakończenie prac przy tym 4,4-kilometrowym odcinku planowane jest na sierpień 2018 roku. Również w ciągu drogi ekspresowej S11 realizowane są obwodnice Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego, planowane do oddania jeszcze w 2017 roku.

Postępuje także budowa autostrady A1 w województwie śląskim, od Rząsawy do Pyrzowic. Wykonywane są roboty ziemne, branżowe – w szczególności przebudowy infrastruktury kolidującej z budowaną autostradą, roboty mostowe i drogowe. Budowa wszystkich czterech odcinków ma zostać zakończona wiosną 2019 roku. Ponadto trwa przebudowa estakady w Sosnowcu w ciągu drogi ekspresowej S1.
 
Droga ekspresowa S7

Postępuje też budowa nowej „zakopianki”, czyli drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem. Trwa tu drążenie ponad 2-kilometrowego tunelu pod górą Mały Luboń, pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą, metodą górniczą, stosowaną po raz pierwszy w Polsce ADECO RS. Wybór tej metody podyktowany był skomplikowaną budową geologiczną występującą na tym terenie.

Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa dopuszczone są prace w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykonywanie robót w takim trybie wiąże się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń. Dlatego są one na bieżąco monitorowane. Ze względów geologicznych, aby nie osłabić górotworu, drążenie nie będzie wykonywane całym przekrojem tunelu. W całym procesie budowy obiektu przewidziany jest szereg innowacyjnych rozwiązań. Finalnie powstaną dwa równoległe tunele i w każdym będzie odbywał się ruch w jednym kierunku, czyli praktycznie wydrążyć trzeba ponad 4 km.

Na pozostałych odcinkach S7 od Lubnia do Rabki Zdroju trwają prace ziemne przy wykopach i zakładaniu gwoździ gruntowych na skarpach (w celu zabezpieczenia zboczy skarp), deskowanie, zbrojenie i betonowanie obiektów mostowych. Betonowane są fundamenty i podpory. W tym sezonie zimowym żaden z wykonawców nie ogłosił przerwy w pracach.

Kolejne odcinki S7, realizowane już w województwie świętokrzyskim, pozwolą na przestrzeni najbliższych lat domknąć połączenie północ-południe drogą ekspresową S7. Wykonawcy prowadzą niektóre roboty (np. przy konstrukcjach obiektów inżynierskich) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dzięki temu na S7 od Jędrzejowa do granicy woj. świętokrzyskiego odcinek jest ukończony w niemal 90 procentach. Trwają prace przy obiektach inżynierskich głównie w obrębie węzła w Wodzisławiu. Do wykonania zostały prace wykończeniowe przy obiektach mostowych, a także układanie warstw bitumicznych nawierzchni na ciągu głównym S7 i drogach dojazdowych. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał br. Można już jeździć jedną jezdnią drogi ekspresowej S7 w obu kierunkach po warstwie wiążącej.

Na odcinku Chęciny - Jędrzejów postęp robót jest obecnie na poziomie około 40 procent. Prowadzone są prace przy konstrukcjach obiektów mostowych, np. w ubiegłym tygodniu wykonawca układał belki ustroju nośnego jednego z największych obiektów, czyli przejść dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową przed Jędrzejowem. Kontynuowane będą roboty ziemne i przy warstwach konstrukcyjnych nawierzchni.

Toczące się prace na budowie S7 od Radomia do granicy województwa pozwolą zakończyć roboty w II kwartale 2017 roku. Obecnie zawansowanie prac na tym odcinku to około 90 procent. Prace toczą się głównie na obiektach inżynierskich w obrębie węzłów w Szydłowcu. W okresie lepszej pogody na pozostałych odcinkach pozostały do ułożenia warstwy nawierzchni.

Kolejny odcinek trasy ekspresowej S7 to obwodnica Radomia, realizowana w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca prowadzi obecnie prace przy obiektach inżynierskich. Po przerwie zimowej kontynuowane będą prace ziemne. Ekspresowa obwodnica Radomia będzie gotowa na koniec 2018 roku.

S7 Gdansk Elblag Budowa mostu na Wisle w KiezmarkuNa wszystkich warmińsko-mazurskich odcinkach trwają takie prace jak: roboty konstrukcyjne na obiektach mostowych oraz roboty ziemne. Na bardziej zaawansowanych odcinkach, mających połączyć funkcjonującą dziś S7 z granicą województwa mazowieckiego jeszcze w przed wakacjami, trwają także prace polegające na montażu urządzeń BRD oraz ochrony środowiska naturalnego. Cała droga ekspresowa S7 w województwie warmińsko-mazurskim planowana jest do przekazania do końca tego roku.

Z kolei w województwie pomorskim kontynuowane są prace przy budowie dwóch odcinków Koszwały – Nowy Dwór Gdański i Nowy Dwór Gdański - Elbląg, których budowa zakończy się w 2018 roku. Po ich oddaniu Trójmiasto uzyska ekspresowe połączenie w stronę Warszawy aż do granicy województwa mazowieckiego w Napierkach, a poprzez połączenie z S51 w Olsztynku z Olsztynem.

Trwają także prace na placach budów S51 łączącej S7 z obwodnicą Olsztyna w ciągu S51 i DK 16 oraz na samej obwodnicy, gdzie realizowane są głównie prace przy budowie obiektów mostowych i obwodzie utrzymania drogowego. Na ekspresowej części obwodnicy trwają prace ziemne, takie jak wymiany  gruntów, budowy nasypów i wykopów. Całość planowana do oddania jest w 2018 roku. Z kolei na budowie S51 Olsztyn - Olsztynek kontynuowane są m.in. prace na najdłuższym obiekcie mostowym na tej inwestycji: estakadzie nad doliną Pasłęki. Oddanie trasy planowane jest na koniec 2017 roku.
 
Droga ekspresowa S8

Ostatnie odcinki podwarszawskiej S8 od strony południowej są już w realizacji. Inwestycja polegająca na rozbudowie obecnej DK 8 do parametrów drogi ekspresowej pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem została podzielona na dwa zadania. Dla odcinka od Radziejowic do Przeszkody w lutym uzyskano ZRID. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przy założeniu 2+1. Budowa zakończy się w lipcu 2019 roku.

Drugi fragment to odcinek od Przeszkody do Paszkowa o długości 11,6 km. Obecnie trwają tam prace związane z budową obiektów mostowych, a także roboty związane z przebudową urządzeń podziemnych. Termin zakończenia robót planowany jest na październik przyszłego roku.

Ekspresowa obwodnica Marek, będąca północno-wschodnim wylotem z Warszawy, również jest w realizacji. Zakończenie prac przewidziane zostało w drugiej połowie bieżącego roku. Trwa przebudowa DK 8 do parametrów trasy „S” od Wyszkowa w kierunku Białegostoku. Mazowieckie odcinki o łącznej długości ponad 38 km planowane są do oddania w drugiej połowie 2018 roku, zaś podlaskie, w sumie mające ponad 29 km, jesienią tego roku.
 
Południowa Obwodnica Warszawy - droga ekspresowa S2

Na południowym odcinku ekspresowej obwodnicy Warszawy (węzeł Puławska - węzeł Lubelska), o długości 18,5 km, rozpoczęły się już pierwsze prace budowlane. Na tym odcinku powstanie m.in. ponad 2-kilometrowy tunel pod Ursynowem oraz most na Wiśle. Planowane zakończenie prac przypada na sierpień 2020 roku.
 
Droga ekspresowa S17

S17 Skrudki Kurow zachod Wycinka drzewKolejne odcinki ekspresowego połączenia Warszawy z Lublinem są w realizacji. Powstaje połączenie drogi ekspresowej S17 z mostem na Wiśle w Puławach. Prowadzone są prace przy obiektach inżynierskich (od zbrojenia i betonowania po roboty wykończeniowe), formowane nasypy i wykopy. Termin oddania do ruchu to kwiecień 2018 roku.

Na kolejnym odcinku, od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód, kończone są prace związane z wycinką drzew z pasa drogowego przyszłej „ekspresówki”. Rozpoczyna się porządkowanie terenu i rozpoznanie saperskie. Termin ukończenia prac to połowa 2019 roku. Na odcinkach od granicy z województwem lubelskim do obwodnicy Kołbieli trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID, która pozwoli wykonawcom wejść na plac budowy.
 

 

Droga ekspresowa S19

Podkarpacie zyska sprawne połączenie w relacji północ-południe dzięki kolejnym odcinkom drogi ekspresowej S19, będącej częścią Via Carpatia, które zostaną oddane do ruchu jeszcze w tym roku. Obecnie na budowie odcinka S19 Stobierna - Sokołów Małopolski, na trasie głównej, wykonywana jest podbudowa z mieszanek kruszywa oraz betonu asfaltowego. Rozpoczęły się również prace na drogach dojazdowych, gdzie wykonywane są warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwa odsączająca, a na obiektach mostowych realizowane są roboty wykończeniowe, jak zbrojenie płyt przejściowych oraz kap chodnikowych. Kontynuowane są także roboty przy budowie konstrukcji kolejnych obiektów (16APZ, 18APZ oraz 24PZ). W najbliższych dniach planowane jest dalsze układanie mas na trasie głównej oraz betonowanie na obiektach mostowych.

S19-Sokolow-Malopolski-StobiernaS19-Swilcza-Rzeszow-Poludnie
Na budowie odcinka S19 Świlcza - Rzeszów Południe trwają prace związane z wykonywaniem kap chodnikowych na obiektach mostowych, a w sprzyjających warunkach wykopów i wzmocnień skarp wykopów. 15 marca zakończy się okres zimowy, w związku z czym wykonawca powróci do pełnego zaangażowania personelu i sprzętu przystępując do prac na wszystkich dostępnych frontach robót.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.