A2 MOPy Parna i Polesie fot Lukasz JozwiakGDDKiA przekazała wyłonionym w przetargu operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych tereny zlokalizowane na siedmiu Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradzie A4 Wrocław - Katowice oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław - Łódź. Przekazanie kolejnych trzech lokalizacji nastąpi jeszcze we wrześniu.

 

Do III kwartału 2020 roku nowe stacja ładowania
Zawarte umowy zakładają uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na wskazanych MOP-ach najpóźniej w trzecim kwartale 2020 r. Będą oni świadczyć także usługę operatora tych stacji.

Kolejne przetargi jeszcze w 2019 roku…
GDDKiA zamierza kontynuować przyjęty kierunek i w najbliższych tygodniach ogłosimy przetarg na zapewnienie ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych MOP-ach zlokalizowanych na kluczowych odcinkach sieci TEN-T. Działania te zmierzają do tego, by zapewnić bezpieczną możliwości poruszania się pojazdami elektrycznymi na kolejnych kluczowych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA.

W najbliższym postepowaniu przetargowym zamierzamy zaproponować potencjalnym dzierżawcom możliwość realizacji i zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrad A1 (Toruń - Tuszyn oraz Pyrzowice - Gorzyczki), A2 (Konin - Warszawa) oraz A4 (Wrocław - Katowice), które ze względu na zastosowanie w pierwszym przetargu zasady antymonopolowej, nie znalazły dotychczas operatora.

… a na początku 2020 roku następne
W kolejnym etapie (planowanym na I kwartał 2020 r.) przewidujemy ogłoszenie postępowania na budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora dla pozostałych MOP zlokalizowanych na autostradzie A4 (Kraków - Korczowa oraz Zgorzelec - Krzyżowa), a także na drogach ekspresowych S3 Szczecin - Gorzów Wielkopolski, S7 Gdańsk - Warszawa oraz S8 Białystok - Warszawa.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.